Học Tiếng Anh

Chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh, cách nói Tiếng Anh lưu loát… và những nguyên nhân đang khiến bạn học yếu môn Tiếng Anh

July, 2022

 • 22 July

  Học 500+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế {online}

  tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-kinh-te

  #1. Công cụ hỗ trợ học từ vựng ngành Kinh tế Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 500 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào nút …

 • 22 July

  500+ từ vựng tiếng Anh về Văn phòng và Công việc

  tu-vung-tieng-anh-ve-van-phong-va-cong-viec

  #1. Học từ vựng Tiếng Anh về Văn phòng và Công việc Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 500 từ vựng Tiếng Anh về Văn phòng và trong công việc (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: …

 • 22 July

  700+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc

  tu-vung-tieng-anh-xay-dung-kien-truc

  #1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 700 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

 • 22 July

  700+ từ vựng tiếng Anh ngành Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch

  tu-vung-tieng-anh-nha-hang-khach-san-du-lich

  #1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 700 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, nhà hàng, khách sạn (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn …

 • 22 July

  List 600+ từ vựng TOEIC (có công cụ học trực tuyến)

  600-tu-vung-toeic

  #1. Học từ vựng TOEIC bằng công cụ trực tuyến Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 600 từ vựng TOEIC (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào nút này để học từ vựng, nhấn …

 • 22 July

  Học 600 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí {online}

  tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi

  #1. Công cụ online học từ vực tiếng anh ngành Cơ khí  Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 600 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

 • 22 July

  500+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

  tu-vung-tieng-anh-ke-toan-kiem-toan

  #1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 300 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

 • 22 July

  Học 400+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y dược {online}

  tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-y-duoc

  #1. Công cụ trực tuyến hỗ trợ học từ vựng ngành Y Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 400 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Y dược (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

 • 22 July

  400+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học

  tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-hoa-hoc

  #1. Công cụ hỗ trợ học từ vựng Tiếng anh ngành Hóa học Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 300 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn …

 • 22 July

  1000 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

  tu-vung-tieng-anh-cong-nghe-thong-tin

  #1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 1000 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn …