So sánh Google Bard với ChatGPT (đối thủ nặng ký)

Vâng, sau màn ra mắt Google Bard không mấy ấn tượng, nếu không muốn nói là thất bại (khiến Google bốc hơi 120 tỉ đô vốn hóa) thì nay…

Google Bard đã chính thức ra mắt, và ai cũng có thể trải nghiệm được một cách dễ dàng.

Ở trong bài viết này mình sẽ so sánh Google Bard với ChatGPT để xem 2 công cụ chatbot AI này có gì khác biệt nhé.

Đây là 2 chatbot AI được kỳ vọng nhất hiện nay và chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký của nhau trong tương lai.

#1. Google Bard là gì?

Google Bard là một chatbot AI của Google (chatbot tích hợp AI), nó được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ cho các ứng dụng đối thoại (LaMDA).

LaMDA được Google phát triển từ năm 2017, mô hình ngôn ngữ này học bằng cách “đọc” hàng nghìn tỷ từ (từ internet, sách báo..) giúp nó có thể xử lý ngôn ngữ tự nhiên giống như con người.

Tham khảo thêm thông tin về LaMDA tại đây !

Cũng giống như ChatGPT, Google Bard có thể trả lời hầu hết các câu hỏi mà người dùng đặt ra, cung cấp thông tin, giải quyết các vấn đề, hoặc chỉ đơn giản chỉ là trò chuyện/tán gẫu với bạn.

#2. Làm thế nào để sử dụng Google Bard?

Hiện tại, Google Bard cho phép người dùng sử dụng miễn phí 100%, bạn có thể đăng ký vào danh sách chờ tại đây:

https://bard.google.com/

Bạn đăng nhập vào tài khoản Gmail/Google trước khi đăng ký nhé => nhấn Join waitlist để vào danh sách chờ.

so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-1-min

so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-2-min

Nói là đăng ký vào danh sách chờ để tăng độ “khan hiếm” thôi chứ mình thấy 6 phút là được duyệt rồi ^^

Không giống với BingAI, phải chờ dài cổ, gần 2 tuần !

so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-3-min

Ở lần sử dụng đầu tiên bạn sẽ phải đồng ý với điều khoản của Google Bard, bạn kéo xuống cuối cùng và nhấn Đồng ý là được.

so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-4-min

#3. So sánh Google Bard với ChatGPT

Thử hỏi cùng một câu hỏi về tư duy và khả năng lập kế hoạch xem sao nhé.

Mình sẽ yêu cầu: Lập kế hoạch xây dựng fanpage facebook đạt 1 triệu follow.

Google dịch: Planning to build a facebook fanpage to reach 1 million followers

+) Câu trả lời của Google Bard

Hiển thị

That’s a great goal! Here are some tips to help you build a Facebook fanpage to reach 1 million followers:

  1. Create a strong brand identity. Your Facebook fanpage should be instantly recognizable and memorable. Make sure your profile picture, cover photo, and bio are all consistent with your brand.
  2. Post high-quality content regularly. This is the most important factor in growing your Facebook fanpage. Make sure your posts are interesting, informative, and relevant to your target audience.
  3. Promote your fanpage on other social media platforms. Let your followers on other social media platforms know about your Facebook fanpage. You can also use paid advertising to promote your fanpage.
  4. Run contests and giveaways. Contests and giveaways are a great way to generate excitement and engagement on your Facebook fanpage.
  5. Interact with your followers. Respond to comments and questions, and participate in conversations. This will help you build relationships with your followers and encourage them to stick around.
  6. Use Facebook advertising. Facebook advertising can be a great way to reach a wider audience and grow your fanpage.

Building a Facebook fanpage to reach 1 million followers takes time and effort, but it’s definitely possible. Just follow these tips and you’ll be well on your way to reaching your goal.

Here are some additional tips that may help you reach your goal:

  • Focus on quality over quantity. It’s better to have a small group of engaged followers than a large group of inactive followers.
  • Be consistent. Post new content regularly and interact with your followers on a regular basis.
  • Be patient. It takes time to build a large following on Facebook. Don’t get discouraged if you don’t see results overnight.

I hope these tips help you build a successful Facebook fanpage.

so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-5-min

so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-6-min

so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-7-min

+) Câu trả lời của ChatGPT

Hiển thị

Building a Facebook fan page and reaching 1 million followers is a challenging but achievable goal. Here are some steps and strategies you can follow to create a successful fan page:

1. Niche selection: Choose a specific niche or topic that you’re passionate about and has a large potential audience. This could be anything from entertainment, sports, technology, or any other popular subject.

2. Create a professional and attractive page: Use a high-quality profile picture and cover photo that represent your niche or topic. Ensure that your page name, description, and other details are optimized for searchability and reflect your niche.

3. Content strategy: Develop a content plan that includes a mix of original content, curated content from reputable sources, and engaging visuals (images, videos, GIFs). Consistently post valuable, engaging, and shareable content that will resonate with your target audience.

4. Post frequency and timing: Establish a posting schedule to maintain consistency. Post at least once or twice daily, ideally during peak engagement times when your target audience is most active on Facebook.

5. Engage with your audience: Respond to comments, messages, and mentions promptly. Encourage discussions and create a community feel by asking questions, conducting polls, or hosting live sessions.

6. Use Facebook tools: Utilize Facebook Insights to track your page’s performance, and adjust your strategies accordingly. Use features like Facebook Ads, Groups, and Events to further engage and expand your audience.

7. Collaborate with influencers: Partner with influencers or other popular pages in your niche to cross-promote content, host giveaways, or collaborate on projects. This can help you reach a broader audience and increase your follower count.

8. Run promotions and contests: Host contests, giveaways, or promotions to encourage engagement and attract new followers. Make sure the incentives are relevant to your niche and audience.

9. Sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội khác: Quảng cáo chéo trang người hâm mộ Facebook của bạn trên các nền tảng khác như Instagram, Twitter hoặc YouTube. Điều này có thể giúp bạn tiếp cận đối tượng rộng hơn và hướng lưu lượng truy cập đến trang người hâm mộ của bạn.

10. Hãy kiên nhẫn và bền bỉ: Xây dựng cơ sở người hâm mộ gồm 1 triệu người theo dõi cần có thời gian và sự cống hiến. Luôn cam kết với các mục tiêu của bạn và liên tục làm việc để cải thiện trang người hâm mộ của bạn.

Hãy nhớ rằng, thành công trên mạng xã hội không được đảm bảo và việc đạt được 1 triệu người theo dõi có thể không xảy ra trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, với các chiến lược phù hợp, sự cống hiến và làm việc chăm chỉ, bạn có thể tăng đáng kể lượng người theo dõi trên trang người hâm mộ của mình.

so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-8-min so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-9-min so-sanh-google-bard-voi-chatgpt-10-min

#4. Đánh giá cá nhân

Cá nhân mình trải nghiệm thì vẫn đánh giá ChatGPT cao hơn, thậm chí ở thời điểm hiện tại thì cao hơn nhiều.

+) Google Bard hiện tại mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh Mỹ, họ sẽ hỗ trợ thêm các ngôn ngữ khác trong tương lai nhưng không phải bây giờ.

Trong khi đó, ChatGPT xử lý được hầu hết các ngôn ngữ hiện nay, Tiếng Việt khó như vậy mà ChatGPT còn trả lời hay như vậy huống chi là tiếng mẹ đẻ.

+) Nội dung câu trả lời thì mình thấy ChatGPT cũng đầy đủ hơn, và có gì đó sâu sắc hơn so với Google Bard ở thời điểm hiện tại.

+) Google Bard có một điểm mạnh là trả lời siêu nhanh, kết quả hiển thị 1 “cục” luôn chứ không hiển thị lần lượt kiểu “đánh máy” như ChatGPT hay nhiều chatbot AI khác hiện nay.

Nhưng cá nhân mình lại thích kiểu hiển thị câu trả lời của ChatGPT hơn, nó giống như một người bạn đang chát với bạn vậy. Cảm giác rất thân thiện !

#5. Một số câu hỏi thường gặp về Google Bard

1) Các câu trả lời của Google Bard có chính xác không?

Cũng còn tùy, Google Bard ở thời điểm hiện tại không trả lời chính xác 100% được, vậy nên bạn cần kiểm tra lại câu trả lời của Google Bard.

2) Google Bard có dẫn nguồn trong câu trả lời không?

Theo như Google thì Bard sẽ cố gắng trả lời theo những gì nó được training (huấn luyện). Google Bard sẽ tự tạo ra câu trả lời riêng mà không copy từ các trang web khác trên mạng Internet.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp Google Bard lấy nguồn từ trang web khác, trong trường hợp Google Bard lấy một đoạn nội dung dài từ một trang nào đó, nó sẽ trích dẫn nguồn.

3) Bard có hỗ trợ viết code không?

Có, Google Bard hỗ trợ cho dân lập trình, các chủ đề về mã hóa. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra lại code trước khi sử dụng.

4) Google Bard có khả năng ghi nhớ những nội dung/bối cảnh đã trao đổi trước đó không?

Theo như Google cho biết thì khả năng nắm bắt ngữ cảnh của Bard bị bạn chế có chủ đích, Google vẫn đang tiếp tục cải thiện để Google Bard nắm bắt được tốt hơn.

Cái này ChatGPT làm rất tốt, nó nhớ những gì đã trao đổi trước đó.

5) Bard sẽ thu thập dữ liệu gì từ bạn?

Khi bạn tương tác với Bard, Google sẽ thu thập các cuộc trò chuyện của bạn, ví dụ như Vị trí, những phản hồi của bạn và thông tin bạn đưa ra.

Những dữ liệu đó sẽ giúp Google cải thiện “trí thông minh” cho Bard.

6) Ai có quyền truy cập hoặc xem các đoạn hội thoại của bạn với Bard?

Google khẳng định họ không bán thông tin cho bên thứ 3. Google cho biết họ sẽ chọn một nhóm nhỏ các cuộc trò chuyện và sử dụng các công cụ tự động để giúp xóa thông tin nhận dạng cá nhân, nhằm bảo mật dữ liệu người dùng.

Những cuộc trò chuyện mẫu này có thể được xem xét bởi những người đánh giá đã qua đào tạo và được lưu giữ trong tối đa ba năm, tách biệt với Tài khoản Google của bạn.

7) Có xóa được các cuộc hội thoại trên Google Bard không?

Có. Bạn sẽ được cung cấp một liên kết để quản lý dữ liệu của bạn trong Bard.

Bạn có thể xem hướng dẫn tại đây. Ngoài ra, bạn có thể tắt tính năng lưu lại các hoạt động của bạn trên Bard tại đây !

Nhưng…

Ngay cả khi bạn tắt tính năng lưu lại các hoạt động thì các cuộc hội thoại của bạn vẫn sẽ được lưu lại bằng tài khoản của bạn trong một thời gian ngắn.

Điều này giúp cho Google cung cấp dịch vụ và xử lý mọi phản hồi. Hoạt động này sẽ không hiển thị trong lịch sử Hoạt động Bard.

8) Có được phép sử dụng nội dung mà Bard tạo ra để quảng cáo không?

Hiện tại thì không.

Các cuộc hội thoại của Bard không được sử dụng cho mục đích quảng cáo, tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

#6. Lời Kết

Vâng, trên đây là bài so sánh Google Bard và ChatGPT mà mình muốn chia sẻ đến các bạn, bạn đã trải nghiệm 2 công cụ này chưa?

Bạn đánh giá thế nào về khả năng của 2 con chatbot AI này? Hãy chia sẻ trải nghiệm cá nhân bạn bên dưới phần comment nhé.

Hi vọng là bài viết sẽ hữu ích với bạn, chúc các bạn thành công !

Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 2 lượt đánh giá)
Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Administrator: Kiên Nguyễn

Có một câu nói của người Nhật mà mình rất thích đó là " Người khác làm được thì mình cũng làm được ". Chính vì thế mà hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn ! Nếu như bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp thì hãy comment phía bên dưới mỗi bài viết để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng Blog Chia Sẻ Kiến Thức nhé.

Một vài lưu ý trước khi comment :

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tất cả các comment của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 48h !
Không được sử dụng từ khóa trong ô 'Name', bạn hãy dùng tên thật hoặc Nickname của bạn !
Không dẫn link sang trang web/blog khác. Xem quy định comment tại đây. Thank All!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop