CÁC BÀI VIẾT TRONG CHUYÊN MỤC: script

October, 2020

  • 1 October

    Cách hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook (bản mới)

    huy-theo-doi-toan-bo-nguoi-la-tren-facebook

    Vâng, lướt qua J2Team thì mình thấy thành viên Nguyễn Duy Bảo có chia sẻ một Script rất hay, hỗ trợ bạn hủy theo dõi (hủy Follow) toàn bộ người lạ trên Facebook. Ngoài ra, nếu thích thì bạn còn có thể hủy luôn Follow của toàn bộ những Pages và User nếu bạn muốn. Okay, ngay bây giờ mình …