Kiểm tra tính Đúng/Sai trên Casio 580 VNX và 880 BTG

Vâng, rút gọn biểu thức là một trong những thao tác rất thường gặp trong Toán học, xuất phát từ biểu thức ban đầu, sau đó chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp phù hợp nhất để rút gọn nó.

Biểu thức sau khi rút gọn chính xác khi và chỉ khi nó bằng với biểu thức ban đầu.

Tuy nhiên, làm thế nào để kiểm tra được biểu thức sau rút gọn bằng với biểu thức ban đầu? Việc này thực sự không hề đơn giản chút nào.

Biết được khó khăn trên thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tính năng Verify trên máy tính CASIO để kiểm tra tính Đúng/Sai của một biểu thức bất kì.

Biểu thức ở đây có thể là đơn thức, đa thức, phân thức (biểu thức chứa ẩn ở mẫu) hoặc là vô tỉ (căn thức), …

Biểu thức có thể là một biến hoặc nhiều biến, hệ số có thể là số thực hoặc số phức. Okey, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội dung chi tiết nhé.

#1. Lưu ý trước khi sử dụng tính năng Verify trên máy tính Casio

Biểu thức có bao nhiêu biến thì bạn cần phải gán bấy nhiêu giá trị.

Không nên sử dụng tính năng Verify để kiểm tra tính Đúng Sai của những biểu thức có chứa các phép tính đạo hàm, tích phân.

Nếu kết quả kiểm tra là Đúng thì máy tính CASIO sẽ tự động gán 1 vào bộ nhớ trả lời Ans.

Nếu kết quả kiểm tra là Sai thì máy tính CASIO sẽ tự động gán 0 vào bộ nhớ trả lời Ans.

#2. Cách kiểm tra tính Đúng/Sai trên Casio fx 880 BTG

NOTE:
Nếu chưa có máy tính Casio này thì bạn có thể đặt mua chính hãng tại đây hoặc tại đây !

Ví dụ 1. Với $x \neq \pm 1$ phân thức $\frac{x+1}{2 x-2}+\frac{-2 x}{x^2-1}$ có bằng với phân thức $\frac{x-1}{2(x+1)}$

Bước 1. Nhấn phím CATALOG => chọn Probability => nhấn phím OK => chọn Random Number => nhấn phím OK

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (1) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (2) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (3)kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (4)

Chú ý:
Giá trị mà bạn thu được khi sử dụng tính năng Random Number sẽ khác với giá trị mà mình thu được.

Bước 2. Nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ x => nhấn phím OK => chọn Store => nhấn phím OK

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (5) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (6)

Chú ý:
Nếu phân thức có nhiều biến thì bạn thực hiện lại Bước 1Bước 2 để gán các giá trị ngẫu nhiên vào các biến còn lại.

Bước 3. Nhấn phím TOOLS => chọn Verify ON

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (7) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (8)

Chú ý:
Tắt tính năng Verify khi không sử dụng (bạn chỉ cần nhấn phím TOOLS => rồi chọn Verify OFF)

Bước 4.

Bước 4.1. Nhập $\frac{x+1}{2 x-2}+\frac{-2 x}{x^2-1}$

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (9)

Bước 4.2. Nhấn phím CATALOG => chọn Verify => nhấn phím OK => chọn = => nhấn phím OK

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (10) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (11) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (12)

Bước 4.3. Nhập $\frac{x-1}{2(x+1)}$

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (13)

Bước 5. Nhấn phím EXE

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (14)

Vậy phân thức $\frac{x+1}{2 x-2}+\frac{-2 x}{x^2-1}$ bằng với phân thức $\frac{x-1}{2(x+1)}$

Ví dụ 2. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn (2x-3yi)+(1-3i)=x+6i với i là đơn vị ảo

  1. x=-1, y=-3
  2. x=-1, y=-1
  3. x=1, y=-1
  4. x=1, y=-3

Bước 1. Nhấn phím HOME => chọn Complex => nhấn phím TOOLS => chọn Verify ON => nhấn phím OK

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (15) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (16) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (17) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (18)

Bước 2.

Bước 2.1. Nhập (2x-3yi)+(1-3i)

Casio FX 580 VNX
[Mua trên Shopee] [Mua trên Tiki]
CASIO FX 880 BTG
[Mua trên Shopee] [Mua trên Lazada]

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (19)

Bước 2.2. Nhấn phím CATALOG => chọn Verify => nhấn phím OK => chọn = => nhấn phím OK

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (10) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (11) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (20)

Bước 2.3. Nhập x+6i

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (21)

Bước 3.

Bước 3.1. Nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ x => nhập -1 => nhấn phím EXE

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (22) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (23)

Bước 3.2. Chọn biến nhớ y => nhập -3 => nhấn phím EXE

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (24) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (25)

Bước 3.3 Nhấn phím kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (26)

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (21)

Bước 3.4. Nhấn phím EXE

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (27)

Vậy phương án A chính là đáp án cần tìm.

Chú ý:
Nếu với các giá trị x và y của phương án A mà Casio fx 880 BTG thông báo Flase thì các bạn hãy thử tiếp với các giá trị x và y của phương án B, C và D.

Xem video hướng dẫn

#3. Cách kiểm tra tính Đúng Sai trên Casio fx 580 VN X

Đọc thêm:

Đặt mua CASIO FX-580 VNX chính hãng
Giả lập máy tính CASIO FX-580 VNX trên điện thoại, máy tính

Ví dụ 3. Với a dương và $a \neq 1$ biểu thức vô tỉ $\left(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2 \sqrt{a}}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} – \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}\right)$ có bằng với biểu thức vô tỉ $\frac{1-a}{\sqrt{a}}$

Bước 1. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím  => nhấn phím STO => nhấn phím x

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (29) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (30)

Bước 2. Nhấn phím MENU => chọn Verify => nhấn phím =

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (31) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (32)

Bước 3.

Bước 3.1. Nhập $\left(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2 \sqrt{a}}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} – \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}\right)$

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (33)

Bước 3.2. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 1

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (34) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (35)

Bước 3.3. Nhập $\frac{1-a}{\sqrt{a}}$

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (36)

Bước 4. Nhấn phím =

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (37)

Vậy biểu thức vô tỉ $\left(\frac{\sqrt{a}}{2}-\frac{1}{2 \sqrt{a}}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} – \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}\right)$ bằng với biểu thức vô tỉ $\frac{1-a}{\sqrt{a}}$

Ví dụ 4. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn (2x-3yi)+(1-3i)=x+6i với i là đơn vị ảo

  1. x=-1, y=-3
  2. x=-1, y=-1
  3. x=1, y=-1
  4. x=1, y=-3

Ý tưởng:
Vì tính năng Verify của Casio fx 580 VN X không khả dụng với số phức nên chúng ta cần chuyển vế trái sang vế phải.

Sử dụng tính năng CALC thử lần lượt với từng phương án, phương án nào cho kết quả bằng 0 thì phương án đó chính là đáp án cần tìm.

Dễ thấy biểu thức đã cho tương đương với (2x-3yi)+(1-3i)-(x+6i)

Bước 1. Nhấn phím MENU => chọn Complex => nhấn phím =

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (38) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (39)

Bước 2. Nhập (2x-3yi)+(1-3i)-(x+6i)

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (40)

Bước 3. Nhấn phím CALC => nhập -1 => nhấn phím kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (41) => nhập -3 => nhấn phím kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (41)  => nhấn phím kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (41)

kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (42) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (43) kiem-tra-tinh-dung-sai-bang-may-tinh-casio (44)

Vậy phương án A chính là đáp án cần tìm.

Chú ý:
Nếu với các giá trị x và y của phương án A mà fx 580 VN X cho kết quả khác 0 thì thử tiếp với các giá trị x và y của phương án B, C và D.

Xem video hướng dẫn

#4. Lời kết

Vâng, trên đây là cách kiểm tra tính đúng sai bằng máy tính Casio Fx 580 VNX và 880 BTG mà mình muốn chia sẻ với các bạn.

Thay cho lời kết thì mình sẽ gửi đến các bạn một số gợi ý giúp các bạn có thể sử dụng máy tính CASIO để kiểm tra tính Đúng Sai của các biểu thức một cách linh hoạt hơn.

  • Bạn có thể gán cho các biến nhớ các giá trị bất kì thuộc tập xác định của hai biểu thức cần kiểm tra mà không cần phải sử dụng đến tính năng Random Number hoặc phím Ran#
  • Bạn có thể kiểm tra biểu thức đã cho bằng cách nhập “biểu thức ban đầu trừ biểu thức sau khi rút gọn” mà không cần sử dụng tính năng Verify, lúc bấy giờ nếu kết quả bằng 0 thì hai biểu thức đã cho bằng nhau.

Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Đọc thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com
Edit by Kiên Nguyễn

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 1 lượt đánh giá)
Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Administrator: Kiên Nguyễn

Có một câu nói của người Nhật mà mình rất thích đó là " Người khác làm được thì mình cũng làm được ". Chính vì thế mà hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn ! Nếu như bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp thì hãy comment phía bên dưới mỗi bài viết để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng Blog Chia Sẻ Kiến Thức nhé.

Một vài lưu ý trước khi comment :

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tất cả các comment của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 48h !
Không được sử dụng từ khóa trong ô 'Name', bạn hãy dùng tên thật hoặc Nickname của bạn !
Không dẫn link sang trang web/blog khác. Xem quy định comment tại đây. Thank All!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop