CÁC BÀI VIẾT TRONG CHUYÊN MỤC: LaTeX

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Basic MiKTeX và TeXstudio

soan-thao-van-ban-voi-latex

GIỚI THIỆU: Series soạn thảo văn bản với LaTeX Series cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ  bản về LaTeX, sau khi đọc xong Series này thì bạn có thể cài đặt được chương trình quản lý và vận hành hệ thống LaTeX. Bạn sẽ biết cách soạn thảo văn bản với LaTex, làm trình chiếu, làm đề …

Xem tiếp...
Shop