CÁC BÀI VIẾT TRONG CHUYÊN MỤC: từ vựng tiếng anh

333+ từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng

tu-vung-tieng-anh-tai-chinh-ngan-hang

#1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 300 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

Xem tiếp...

2000+ từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất {có công cụ hỗ trợ}

tu-vung-tieng-anh-thong-dung-nhat

#1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 2000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất (đây là những từ phổ biến và thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn …

Xem tiếp...
Shop