333+ từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng

Bài này thuộc phần 2 trong 12 phần của series Học từ vựng Tiếng Anh

#1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này?

Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 300 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (đây là những từ thường gặp nhất).

Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm:

 1. LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào nút này để học từ vựng, nhấn vào mũi tên sang trái sang phải. Nếu bạn thấy thích từ vựng nào thì nhấn vào dấu sao (bookmark) để lưu. Nhấn mũi tên sang phải lần 1 sẽ xuất hiện Từ vựng cần học, nhấn mũi tên lần 2 sẽ hiển thị nghĩa của từ đó.
 2. CÁC TỪ VỰNG ĐÃ LƯU: Những từ vựng đã lưu sẽ được hiển thị trong này.
 3. DANH SÁCH TỪ VỪNG: Tại đây sẽ lưu trữ toàn bộ các từ vựng hiện có trong kho lưu trữ, có tổng cộng hơn 300 từ vựng (ngành Tài chính Ngân hàng) được phân loại theo ký tự đầu (A, B, C….).#2. Chia sẻ kinh nghiệm học từ vựng tiếng anh ngành Tài chính Ngân hàng

+) Đối với điện thoại

Bạn nhấn giữ để bôi đen từ cần dịch => chọn Dịch để dịch hoặc nghe cách phát âm.

hoc-tu-vung-tieng-anh-hieu-qua

+) Đối với máy tính

Chia sẻ thêm với các bạn một thủ thuật giúp bạn học Tiếng Anh hiệu quả hơn thông qua công cụ này đó là:

Bạn hãy cài thêm tiện ích mở rộng Google Dịch và Google Dictionary  hoặc là bất cứ tiện ích nào có tính năng tương tự.

Nếu bạn muốn xem chi tiết các bước cài đặt và thiết lập thì xem trong bài viết này ha !

Bạn có thể quan sát hình bên dưới, nếu bạn muốn nghe cách phát âm chuẩn thì bạn hãy click đúp chuột vào từ mà bạn muốn nghe => rồi nghe cách mà Google phát âm.

Còn muốn dịch thì nhấn vào icon của nút Google Dịch, nhưng phần dịch thì công cụ đã có sẵn rồi nên các bạn không cần quan tâm đến nữa.

hoc-tu-vung-tieng-anh-nganh-cong-nghe-thong-tin

Việc nắm bắt được các từ vựng tiếng anh trong ngành Tài chính Ngân hàng sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình làm việc với máy tính và công việc chuyên môn của bạn.

#3. Tổng hợp các từ vựng tiếng anh Kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng

Ví dụ khi bạn bấm vào nút DANH SÁCH CÁC TỪ VỰNG HIỆN CÓ, chọn ký tự đầu là A thì sẽ có kết quả như sau:

Như các bạn có thể thấy, toàn bộ các từ vựng có ký tự đầu là A sẽ được lọc ra. Các ký tự dầu là B, C, D... cũng tương tự như vậy.

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là A

 1. Absolute security: an toàn tuyệt đối
 2. Account: tài khoản
 3. Account history: lịch sử tài khoản
 4. Account holder: chủ tài khoản
 5. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả
 6. Accounts receivable: tài khoản phải thu
 7. Accrual basis: cơ sở dồn tích
 8. Accrued interest: lãi tích lũy
 9. Acquiring bank: mua lại ngân hàng
 10. Adminnistrative cost: chi phí quản lý
 11. Amortization: khấu hao
 12. Application: đơn từ, yêu cầu
 13. Appraisal: thẩm định
 14. Arbitrage: chênh lệch
 15. Asset: tài sản
 16. Authorization: ủy quyền
 17. Automatic bill payment: thanh toán hóa đơn tự động
 18. Availability date: ngày có hiệu lực
 19. Availability policy: chính sách có hiệu lực
 20. Available balance: số dư hiện có
 21. Available credit: tín dụng hiện có

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là B

 1. Balance transfer: chuyển số dư
 2. Bank account: tài khoản ngân hàng
 3. Bank balance: số dư ngân hàng
 4. Bank branch: chi nhánh ngân hàng
 5. Bank card: thẻ ngân hàng
 6. Bank charges: phí ngân hàng
 7. Bank examination: kiểm tra ngân hàng
 8. Bank statement: báo cáo ngân hàng
 9. Banker: người của ngân hàng
 10. Bankrupt: vỡ nợ, phá sản
 11. Bearer: người cầm (séc)
 12. Bearer cheque: séc vô danh
 13. Beneficiary: người thụ hưởng
 14. Billing cost: chi phí hoá đơn
 15. Billing cycle: chu kỳ thanh toán
 16. Billing date: ngày thanh toán
 17. Billing error: lỗi thanh toán
 18. Bill: hóa đơn
 19. Bond: trái phiếu
 20. Boom: sự tăng vọt (giá cả)
 21. Borrow: vay
 22. Borrower: bên vay
 23. Break: phạm, vi phạm
 24. Broker: người môi giới
 25. Business day: ngày làm việc

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là C

 1. Canceled check: séc đã hủy
 2. Capital: vốn
 3. Capital expenditure: các khoản chi tiêu lớn
 4. Cardholder: chủ thẻ
 5. Carry out: tiến hành
 6. Cash: tiền mặt
 7. Cash basis: cơ sở tiền mặt
 8. Cash card: thẻ rút tiền mặt
 9. Cash flow: lưu lượng tiền
 10. Cash point: điểm rút tiền mặt
 11. Cash-back: hoàn lại tiền
 12. Cashier: nhân viên thu, chi tiền (ở anh)
 13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi
 14. Certificate of release: giấy chứng nhận phát hành
 15. Charge card: thẻ thanh toán
 16. Charge-off: tính phí
 17. Check: séc, kiểm tra
 18. Check-out till: quầy tính tiền
 19. Checking account: trương mục ngân phiếu
 20. Cheque: séc
 21. Cheque card: thẻ séc
 22. Cheque clearing: sự thanh toán séc
 23. Circulation: sự lưu thông
 24. Clear: thanh toán bù trừ
 25. Closed-end credit: tín dụng đóng
 26. Closed-end loan: khoản vay đã đóng
 27. Codeword: ký hiệu (mật)
 28. Coin: đồng xu
 29. Collateral: tài sản ký quỹ
 30. Collect: thu hồi (nợ)
 31. Collected fund: quỹ thu
 32. Commission: tiền hoa hồng
 33. Constantly: không dứt, liên tục
 34. Consumer: người tiêu thụ
 35. Correspondent bank: ngân hàng đại lý
 36. Cost: phí
 37. Cost of capital: chi phí vốn
 38. Counter: quầy (chi tiền)
 39. Counterfoil: cuống (séc)
 40. Credit: tín dụng
 41. Credit bureau: văn phòng tín dụng
 42. Credit card: thẻ tín dụng
 43. Credit card issuer: tổ chức phát hành thẻ tín dụng
 44. Credit limit: giới hạn tín dụng
 45. Credit rating: đánh giá tín nhiệm
 46. Credit report: báo cáo tín dụng
 47. Credit score: điểm tín dụng
 48. Creditor: người ghi có (bán hàng)
 49. Crossed cheque: séc thanh toán bằng chuyển khoản
 50. Cumulative: tích lũy
 51. Currency: tiền tệ
 52. Current account: tài khoản vãng lai
 53. Custodian bank: ngân hàng lưu ký
 54. Customer: khách hàng
 55. Customer adviser: cố vấn khách hàng
 56. Cut-off time: thời gian cắt

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là D

 1. Day-to-day: thường ngày
 2. Debit: ghi nợ
 3. Debit balance: số dư nợ
 4. Debit card: thẻ ghi nợ
 5. Debt: khoản nợ
 6. Debt collector: người thu nợ
 7. Debtor: người nợ
 8. Decode: giải mã
 9. Deduct: trừ đi, khấu đi
 10. Deferred payment: thanh toán chậm
 11. Deficit: thâm hụt
 12. Dependant: người phụ thuộc
 13. Deposit: tiền gửi
 14. Deposit slip: phiếu gửi tiền
 15. Depreciation: khấu hao
 16. Direct debit: ghi nợ trực tiếp
 17. Direct deposit: tiền gửi trực tiếp
 18. Direct dispute: tranh chấp trực tiếp
 19. Dispenser: máy rút tiền tự
 20. Dividend: lãi cổ phần
 21. Documentary credit: tín dụng thư
 22. Domestic: trong nước
 23. Draft: hối phiếu
 24. Draw: rút
 25. Drawee: người rút tiền
 26. Drawee bank: ngân hàng thanh toán
 27. Drawer: người ký phát (séc)
 28. Due: đến kỳ hạn

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là E

 1. Efficiency: hiệu quả
 2. Electronic banking: ngân hàng điện tử
 3. Embezzlement: biển thủ
 4. Encode: mã hoá
 5. Entry: bút toán
 6. Equity: vốn cổ phần
 7. Escrow: ký quỹ
 8. Escrow fund: quỹ bảo lãnh
 9. Estate account: tài khoản bđs
 10. Exceed: vượt trội
 11. Excess amount: tiền thừa
 12. Exchange traded fund: quỹ đầu tư chỉ số
 13. Expiry date: ngày hết hạn

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là F

 1. Fair: hợp lý
 2. Federal reserve system: hệ thống dự trữ liên bang
 3. Fee: phí
 4. Fiduciary: ủy thác
 5. Finance charge: phí tài chính
 6. First class: ưu tiên, chuyển phát nhanh
 7. First mortgage: thế chấp đầu tiên
 8. Fixed rate loan: vay lãi suất cố định
 9. Fixed rate mortgage: lãi suất cố định
 10. Forgery: giả mạo
 11. Fraud alert: cảnh báo gian lận
 12. Free banking: không tính phí dịch vụ ngân hàng
 13. Frozen account: tài khoản đóng băng
 14. Fund: quỹ

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là G

 1. Gateway: cổng máy tính
 2. Give credit: cấp tín dụng
 3. Grant: chất thuận
 4. Growth stock: cổ phiếu tăng trưởng
 5. Guarantor: người bảo lãnh
 6. Guard: bảo vệ

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là H

 1. Headline: đề mục (báo, quảng cáo)
 2. Hedge fund: quỹ đầu cơ
 3. Hold: giữ
 4. Home banking: dịch vụ ngân hàng tại nhà
 5. Home equity loan: cho vay mua nhà
 6. Honour: chấp nhận thanh toán

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là I

 1. In effect: có hiệu lực
 2. In figures: (tiền) bằng số
 3. In order: đúng quy định
 4. In word: (tiền) bằng chữ
 5. Inactive account: tài khoản không hoạt động
 6. Individual account: tài khoản cá nhân
 7. Inefficient: không hiệu quả
 8. Inform: báo tin
 9. Instant cash transfer: chuyển tiền ngay tức thời
 10. Insufficient fund: không đủ vốn
 11. Insurance: bảo hiểm
 12. Insured deposit: tiền gửi được bảo hiểm
 13. Interest: lãi suất
 14. Interest rate index: chỉ số lãi suất
 15. Interest-free: không phải trả lãi
 16. Intermediary: trung gian
 17. Invest: đầu tư
 18. Investor: nhà đầu tư
 19. Invoice: hóa đơn, biên lai
 20. Inward payment: chuyển tiền đến
 21. Isolate: cách ly, cô lập

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là L

 1. Late charge: phí muộn
 2. Leaflet: tờ bướm (quảng cáo)
 3. Lend: cho vay
 4. Lender: người cho vay
 5. Letter of authority: thư ủy nhiệm
 6. Liability: nghĩa vụ pháp lý
 7. Limit: hạn mức
 8. Line of credit: hạn mức tín dụng
 9. Loan: tiền vay
 10. Loan contract: hợp đồng vay mượn
 11. Loan fee: phí vay
 12. Local currency: nội tệ
 13. Long term: dài hạn

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là M

 1. Magnetic stripe: dải băng từ
 2. Mail transfer: chuyển tiền bằng thư
 3. Maintain: duy trì, bảo quản
 4. Make available: chuẩn bị sẵn
 5. Make out: ký phát, viết (séc)
 6. Make payment: ra lệnh chi trả
 7. Mandate: tờ uỷ nhiệm
 8. Manipulate: thao tác
 9. Margin account: tài khoản ký quỹ
 10. Minimum balance: số dư tối thiểu
 11. Minimum payment: thanh toán tối thiểu
 12. Money: tiền bạc
 13. Money market: thị trường tiền tệ
 14. Money market fund: quỹ thị trường tiền tệ
 15. Mortgage: thế chấp
 16. Mortgage loan: vay thế chấp
 17. Mutual fund: quỹ tương hỗ

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là N

 1. National Bank: Ngân Hàng Quốc Gia
 2. National Bank Examiner: Giám Sát Ngân Hàng Quốc Gia
 3. Non-Card Instrument: Phương Tiện Thanh Toán Không Dùng Thẻ
 4. Non-Profit: Phi Lợi Nhuận

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là O

 1. Obtain cash: rút tiền mặt
 2. On behalf: nhân danh
 3. Online banking: ngân hàng trực tuyến
 4. Open cheque: séc mở
 5. Open-end credit: tín dụng mở
 6. Operating cost: chi phí hoạt động
 7. Operating subsidiary: điều hành công ty con
 8. Orginator: người đầu tiên (lập lệnh)
 9. Out going: khoản chi tiêu
 10. Outcome: kết quả
 11. Outward payment: chuyển tiền đi
 12. Overdraft: sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi
 13. Overdraw: thấu chi
 14. Overlimit: quá giới hạn
 15. Overspend: chi tiêu quá mức

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là P

 1. Passbook: sổ tiết kiệm
 2. Past due item: mục quá hạn
 3. Pay: trả
 4. Pay into: nộp vào
 5. Paycheck: xác nhận tiền lương
 6. Payee: người nhận
 7. Paying bank: ngân hàng thanh toán
 8. Payment due date: ngày đến hạn thanh toán
 9. Payoff: hoàn trả
 10. Payoff statement: báo cáo hoàn trả
 11. Periodic statement: báo cáo định kỳ
 12. Periodically: thường kỳ
 13. Phishing: lừa đảo
 14. Place of cash: nơi dùng tiền mặt
 15. Plastic card: thẻ nhựa
 16. Plastic money: tiền nhựa (các loại thẻ ngân hàng)
 17. Portfolio: hồ sơ năng lực
 18. Power of attorney: giấy ủy quyền
 19. Preauthorized payment: thanh toán trước
 20. Premium: phí bảo hiểm
 21. Prepayment: trả trước
 22. Prepayment clause: khoản trả trước
 23. Prepayment penalty: phạt trả trước
 24. Present: xuất trình, nộp
 25. Principal balance: dư gốc
 26. Profit: tiền lãi, lợi nhuận
 27. Proof of indentify: bằng chứng nhận diện

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là R

 1. Reader: máy đọc
 2. Real estate: bất động sản
 3. Recession: sự suy thoái
 4. Reconcile: đối chiếu
 5. Records: sổ sách
 6. Recovery: đòi lại được (nợ)
 7. Refer to drawer: tra soát người ký phát
 8. Reference: tham chiếu
 9. Refund: trả lại (tiền vay)
 10. Regular payment: thanh toán thường kỳ
 11. Reliably: chắc chắn, đáng tin cậy
 12. Remission: sự miễn giảm
 13. Remittance: chuyển tiền
 14. Remitter: người chuyển tiền
 15. Remote banking: dịch vụ ngân hàng từ xa
 16. Renewal: cấp mới
 17. Residual interest: lãi suất còn lại
 18. Retailer: người bán lẻ
 19. Reveal: tiết lộ
 20. Revenue: thu nhập
 21. Reverse: ngược lại
 22. Reverse mortgage: thế chấp ngược
 23. Revolving credit: tín dụng quay vòng
 24. Right of rescission: quyền huỷ bỏ

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là S

 1. Safe deposit box: két sắt an toàn
 2. Safekeeping: bảo vệ
 3. Save: tiết kiệm
 4. Service charge: phí dịch vụ
 5. Settle: thanh toán
 6. Shareholder: cổ đông
 7. Short selling: bán khống
 8. Significantly: một cách đáng kể
 9. Smart card: thẻ thông minh
 10. Sort code: mã chi nhánh ngân hàng
 11. Sort of card: loại thẻ
 12. Standing order: uỷ nhiệm chi
 13. State bank: ngân hàng nhà nước
 14. State banking department: vụ ngân hàng nhà nước
 15. Statement: sao kê (tài khoản)
 16. Stock: cổ phiếu
 17. Stop payment: dừng thanh toán
 18. Student loan: khoản vay cho sinh viên
 19. Subsidise: phụ cấp, phụ phí
 20. Subtract: trừ

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là T

 1. Telegraphic transfer: chuyển tiền bằng điện tín
 2. Teller: nhân viên ngân hàng
 3. Terminal: máy tính trạm
 4. Terms: điều kiện
 5. Top rate: lãi suất cao nhất
 6. Trace: truy tìm, tra soát
 7. Trade: sự mua bán
 8. Tranfer: chuyển
 9. Transaction: giao dịch
 10. Transmit: chuyển, truyền
 11. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc
 12. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ
 13. Trust account: tài khoản tin cậy
 14. Tycoon: nhà tài phiệt

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là U

 1. Uncollected fund: quỹ không thu được
 2. Upward limit: mức cho phép cao nhất

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là V

 1. Value: giá trị
 2. Variable rate: lãi suất thay đổi
 3. Vault: kho tiền
 4. Venture capital: đầu tư mạo hiểm
 5. Volatility: mức biến động
 6. Voucher: biên lai, chứng từ

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng có chữ cái đầu là W

 1. Wire transfer: chuyển khoản
 2. Withdraw: rút tiền mặt

Và mình cũng rất tin là công cụ trực tuyến này sẽ giúp bạn nhớ được rất nhiều từ vựng tiếng anh đấy. Chúc các bạn học tập tốt với công cụ này ha 🙂

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 1 lượt đánh giá)
Bài viết cùng Serie<< 2000+ từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất {có công cụ hỗ trợ}1000 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin >>
Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Administrator: Kiên Nguyễn

Có một câu nói của người Nhật mà mình rất thích đó là " Người khác làm được thì mình cũng làm được ". Chính vì thế mà hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn ! Nếu như bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp thì hãy comment phía bên dưới mỗi bài viết để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng Blog Chia Sẻ Kiến Thức nhé.

Một vài lưu ý trước khi comment :

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tất cả các comment của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 48h !
Không được sử dụng từ khóa trong ô 'Name', bạn hãy dùng tên thật hoặc Nickname của bạn !
Không dẫn link sang trang web/blog khác. Xem quy định comment tại đây. Thank All!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop