CÁC BÀI VIẾT TRONG CHUYÊN MỤC: từ vựng

1000 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

tu-vung-tieng-anh-cong-nghe-thong-tin

#1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 1000 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn …

Xem tiếp...

Học 500+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế {online}

tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-kinh-te

#1. Công cụ hỗ trợ học từ vựng ngành Kinh tế Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 500 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào nút …

Xem tiếp...

500+ từ vựng tiếng Anh về Văn phòng và Công việc

tu-vung-tieng-anh-ve-van-phong-va-cong-viec

#1. Học từ vựng Tiếng Anh về Văn phòng và Công việc Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 500 từ vựng Tiếng Anh về Văn phòng và trong công việc (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: …

Xem tiếp...

700+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc

tu-vung-tieng-anh-xay-dung-kien-truc

#1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 700 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

Xem tiếp...

700+ từ vựng tiếng Anh ngành Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch

tu-vung-tieng-anh-nha-hang-khach-san-du-lich

#1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 700 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, nhà hàng, khách sạn (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn …

Xem tiếp...

List 600+ từ vựng TOEIC (có công cụ học trực tuyến)

600-tu-vung-toeic

#1. Học từ vựng TOEIC bằng công cụ trực tuyến Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 600 từ vựng TOEIC (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào nút này để học từ vựng, nhấn …

Xem tiếp...

Học 600 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí {online}

tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi

#1. Công cụ online học từ vực tiếng anh ngành Cơ khí  Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 600 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

Xem tiếp...

500+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

tu-vung-tieng-anh-ke-toan-kiem-toan

#1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này? Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 300 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

Xem tiếp...

Học 400+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y dược {online}

tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-y-duoc

#1. Công cụ trực tuyến hỗ trợ học từ vựng ngành Y Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 400 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Y dược (đây là những từ thường gặp nhất). Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm: LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào …

Xem tiếp...
Shop