Học 500+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế {online}

Bài này thuộc phần 12 trong 12 phần của series Học từ vựng Tiếng Anh

#1. Công cụ hỗ trợ học từ vựng ngành Kinh tế

Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 500 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế (đây là những từ thường gặp nhất).

Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm:

 1. LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào nút này để học từ vựng, nhấn vào mũi tên sang trái sang phải. Nếu bạn thấy thích từ vựng nào thì nhấn vào dấu sao (bookmark) để lưu. Nhấn mũi tên sang phải lần 1 sẽ xuất hiện Từ vựng cần học, nhấn mũi tên lần 2 sẽ hiển thị nghĩa của từ đó.
 2. CÁC TỪ VỰNG ĐÃ LƯU: Những từ vựng đã lưu sẽ được hiển thị trong này.
 3. DANH SÁCH TỪ VỪNG: Tại đây sẽ lưu trữ toàn bộ các từ vựng hiện có trong kho lưu trữ, có tổng cộng hơn 500 từ vựng (ngành Kinh tế) được phân loại theo ký tự đầu (A, B, C….).#2. Chia sẻ kinh nghiệm học từ vựng tiếng anh ngành Kinh tế

+) Đối với điện thoại

Bạn nhấn giữ để bôi đen từ cần dịch => chọn Dịch để dịch hoặc nghe cách phát âm.

hoc-tu-vung-tieng-anh-hieu-qua

+) Đối với máy tính

Chia sẻ thêm với các bạn một thủ thuật giúp bạn học Tiếng Anh hiệu quả hơn thông qua công cụ này đó là:

Bạn hãy cài thêm tiện ích mở rộng Google Dịch và Google Dictionary  hoặc là bất cứ tiện ích nào có tính năng tương tự.

Nếu bạn muốn xem chi tiết các bước cài đặt và thiết lập thì xem trong bài viết này ha !

Bạn có thể quan sát hình bên dưới, nếu bạn muốn nghe cách phát âm chuẩn thì bạn hãy click đúp chuột vào từ mà bạn muốn nghe => rồi nghe cách mà Google phát âm.

Còn muốn dịch thì nhấn vào icon của nút Google Dịch, nhưng phần dịch thì công cụ đã có sẵn rồi nên các bạn không cần quan tâm đến nữa.

hoc-tu-vung-tieng-anh-nganh-cong-nghe-thong-tin

Việc nắm bắt được các từ vựng tiếng anh trong ngành Kinh tế sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình làm công việc chuyên môn của bạn.

#3. Tổng hợp các từ vựng tiếng anh Kinh tế 

Ví dụ khi bạn bấm vào nút DANH SÁCH CÁC TỪ VỰNG HIỆN CÓ, chọn ký tự đầu là C thì sẽ có kết quả như sau:

Như các bạn có thể thấy, toàn bộ các từ vựng có ký tự đầu là C sẽ được lọc ra. Các ký tự dầu là A, B, D... cũng tương tự như vậy.

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là C

 1. Call loan: khoản vay không kỳ hạn
 2. Call option: hợp đồng mua trước
 3. Capital: vốn
 4. Capital accumulation: tích luỹ tư bản
 5. Capital expenditure: các khoản chi tiêu lớn
 6. Cardholder: chủ thẻ
 7. Carry out: tiến hành
 8. Cash: tiền mặt
 9. Cash card: thẻ rút tiền mặt
 10. Cash flow: luồng tiền
 11. Cash limit: hạn mức chi tiêu
 12. Cash settlement: thanh toán bằng tiền mặt
 13. Cashier: nhân viên thu ngân
 14. Cashpoint: điểm rút tiền mặt
 15. Cause: gây ra, gây nên
 16. Ceiling: mức trần
 17. Central bank: ngân hàng trung ương
 18. Certificate of deposit: giấy chứng nhận tiền gửi
 19. Certificate of indebtedness: giấy chứng nhận thiếu nợ
 20. Check-out till: quầy tính tiền
 21. Cheque: séc
 22. Cheque clearing: thanh toán séc
 23. Circular credit: thư tín dụng lưu động
 24. Circulating capital: vốn lưu động
 25. Circulation: lưu thông
 26. Clean credit: tín dụng trơn
 27. Clear: thanh toán bù trừ
 28. Clearing account: tài khoản thanh toán bù trừ
 29. Closed economy: nền kinh tế đóng
 30. Co-operative: hợp tác
 31. Codeword: ký hiệu
 32. Collateral security: vật thế chấp
 33. Collect: thu hồi (nợ)
 34. Collecting agent: đại lý thu hộ
 35. Commercial: thương mại
 36. Commission: tiền hoa hồng
 37. Commodity: hàng hoá
 38. Company: công ty, hội
 39. Company of limited liability: công ty trách nhiệm hữu hạn
 40. Compare: so sánh
 41. Competitive: cạnh tranh
 42. Compound interest: lãi kép
 43. Comprador: người mại bản
 44. Concentration: tập trung
 45. Concesionary: ưu đãi
 46. Confiscation: tịch thu
 47. Consignment note: vận đơn
 48. Constantly: không dứt, liên tục
 49. Consumer: người tiêu dùng
 50. Control: kiểm soát
 51. Conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
 52. Coordinate: phối hợp, điều phối
 53. Corporation: tập đoàn
 54. Correspondence: thư tín
 55. Correspondent bank: ngân hàng có quan hệ đại lý
 56. Cost: chi phí
 57. Counter: quầy (chi tiền)
 58. Counterfoil: cuống (séc)
 59. Countervailing credit: tín dụng giáp lưng
 60. Credit: tín dụng
 61. Credit advice: giấy báo có
 62. Credit balance: số dư có
 63. Credit card: thẻ tín dụng
 64. Credit institution: định chế tín dụng
 65. Creditor: chủ nợ, người cho vay
 66. Crossed cheque: séc thanh toán bằng chuyển khoản
 67. Current account: tài khoản vãng lai
 68. Current assets: tài sản lưu động
 69. Current income: thu nhập thường xuyên
 70. Current prices: giá hiện hành (thời giá)
 71. Currently: hiện hành
 72. Customs: hải quan
 73. Customs barrier: hàng rào thuế quan
 74. Cycling: chu kỳ

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là A

 1. Ability: năng lực, khả năng
 2. Abolish: bãi bỏ, huỷ bỏ
 3. Absolute: tuyệt đối
 4. Accelerated depreciation: khấu hao nhanh
 5. Acceptance: chấp nhận
 6. Accepting house: ngân hàng nhận trả
 7. Accommodation: điều tiết
 8. Accompany: đi kèm
 9. Account: tài khoản
 10. Account holder: chủ tài khoản
 11. Accounts clerk: nhân viên kế toán
 12. Accounts department: phòng kế toán
 13. Accrued expenses: chi phí phải trả
 14. Achieve: đạt được
 15. Active balance: dư ngạch
 16. Activity analysis: phân tích hoạt động
 17. Activity rate: tỷ lệ lao động
 18. Additional premium: phí bảo hiểm phụ
 19. Adjust: điều chỉnh
 20. Administrative: quản lý
 21. Advance: tiền ứng trước
 22. Advance refunding: hoàn trả trước
 23. Advantage: lợi thế
 24. Advertising: quảng cáo
 25. Affiliated company: công ty liên kết
 26. Afford: có khả năng mua, mua được
 27. Agency shop: nghiệp đoàn
 28. Agent: đại lý, đại diện
 29. Aggregate: tổng số, gộp
 30. Aid: viện trợ
 31. Amortization: chi trả từng kỳ
 32. Analysis: phân tích
 33. Annual: hàng năm
 34. Anticipate: dự tính
 35. Appreciation: tăng giá trị
 36. Asset: tài sản
 37. Assistant: trợ lý
 38. Associated company: công ty liên kết
 39. Assume: giả định
 40. At a premium: cao hơn giá quy định
 41. Auctions: đấu giá
 42. Autarky: tự cung tự cấp
 43. Authorise: cấp phép
 44. Automation: tự động hóa
 45. Average: trung bình, bình quân

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là B

 1. Back up: ủng hộ
 2. Balance of payment: cán cân thanh toán
 3. Balance sheet: bảng cân đối tài sản
 4. Bank: ngân hàng
 5. Bank advance: khoản vay ngân hàng
 6. Bank bill: hối phiếu ngân hàng
 7. Bank card: thẻ ngân hàng
 8. Bank credit: tín dụng ngân hàng
 9. Bank deposite: tiền gửi ngân hàng
 10. Bank loan: khoản vay ngân hàng
 11. Banker: nhân viên ngân hàng
 12. Banking business: nghiệp vụ ngân hàng
 13. Bankrupt bust: vỡ nợ, phá sản
 14. Bankruptcy: phá sản
 15. Barter: hàng đổi hàng
 16. Base rate: lãi suất gốc
 17. Bearer: người cầm (séc)
 18. Bearer cheque: séc vô danh
 19. Bearer debenture: trái khoán vô danh
 20. Beneficiary: người thụ hưởng
 21. Bid: đấu thầu
 22. Bilateral: song phương
 23. Bill: hoá đơn
 24. Black market: chợ đen
 25. Blank credit: tín dụng không bảo đảm
 26. Bond: trái phiếu
 27. Book value: giá trị trên sổ sách
 28. Boundary: ranh giới
 29. Branch: chi nhánh
 30. Break: phạm, vi phạm
 31. Break-even: hòa vốn
 32. Broker: người môi giới
 33. Brokerage: hoa hồng môi giới
 34. Bubble company: công ty ma
 35. Budget: ngân sách
 36. Budget deficit: thâm hụt ngân sách
 37. Budget settlement: quyết toán ngân sách
 38. Budget surplus: thặng dư ngân sách
 39. Buffer stocks: dự trữ bình ổn
 40. Business: kinh doanh
 41. Business license: giấy phép kinh doanh
 42. Business tax: thuế doanh nghiệp
 43. Business trip: chuyến đi làm ăn
 44. Businessman: nhà kinh doanh

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là D

 1. Data: số liệu, dữ liệu
 2. Day-to-day: thường ngày
 3. Day’s wages: tiền lương công nhật
 4. Debate: cuộc tranh luận
 5. Debenture: trái khoán công ty, giấy nợ
 6. Debit: ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ
 7. Debit advice: giấy báo nợ
 8. Debit balance: số dư nợ
 9. Debit request: giấy đòi nợ
 10. Debit side: bên nợ
 11. Debt: nợ
 12. Decision-making: ra quyết định
 13. Decode: giải mã
 14. Decrease: giảm đi
 15. Deduct: trừ đi, khấu đi
 16. Deficit: thâm hụt
 17. Demand: nhu cầu
 18. Demand loan: khoản vay không kỳ hạn
 19. Deposit money: tiền gửi
 20. Depreciation: khấu hao
 21. Depression: tình trạng đình đốn
 22. Desire: mong muốn
 23. Deteriorate: bị hỏng
 24. Devaluation: phá giá
 25. Development: phát triển
 26. Deviation: độ lệch
 27. Direct: trực tiếp
 28. Direct taxes: thuế trực thu
 29. Discount: chiết khấu
 30. Disinvestment: giảm đầu tư
 31. Dispense: phân phát, ban
 32. Dispenser: máy rút tiền tự động
 33. Dispersion: phân tán
 34. Distribution: phân phối
 35. Dividend: cổ tức
 36. Documentary: chứng từ
 37. Domestic: trong nước
 38. Doubt: nghi ngờ, không tin
 39. Downturn: thời kỳ suy thoái
 40. Draft: hối phiếu
 41. Draw: rút
 42. Drawee: ngân hàng của người ký phát
 43. Drawer: payer người ký phát
 44. Due: đến kỳ hạn
 45. Dumping: bán phá giá

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là E

 1. Earn: kiếm được
 2. Earnest money: tiền đặt cọc
 3. Earning: thu nhập
 4. Economic: kinh tế
 5. Economic blockade: bao vây kinh tế
 6. Economy: nền kinh tế
 7. Effective: có kết quả
 8. Effective demand: nhu cầu thực tế
 9. Efficiency: tính hiệu quả
 10. Elastic: co dãn
 11. Embargo: cấm vận
 12. Emolument: lương bổng
 13. Encode: mã hóa
 14. Encourage: khuyến khích
 15. Enterprise: hãng, xí nghiệp
 16. Entry: bút toán
 17. Equal: cân bằng
 18. Equilibrium: cân bằng
 19. Equities: cổ phần
 20. Essential: quan trọng, thiết yếu
 21. Exceed: vượt trội
 22. Excess amount: tiền thừa
 23. Exchange: trao đổi
 24. Exchange premium: tiền lời đổi tiền
 25. Exchange rate: tỷ giá hối đoái
 26. Existence: tồn tại
 27. Expectation: dự tính
 28. Expiry date: ngày hết hạn
 29. Exploitation: khai thác, bóc lột
 30. Export: xuất khẩu, hàng xuất khẩu
 31. Exports: hàng xuất khẩu
 32. Express company: công ty vận tải tốc hành
 33. Extra premium: phí bảo hiểm phụ
 34. Extract: thu được, chiết xuất

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là F

 1. Facility: phương tiện
 2. Factory: nhà máy
 3. Fair: hợp lý
 4. Fiduciary loan: khoản cho vay không có đảm bảo
 5. Finance minister: bộ trưởng tài chính
 6. Financial: tài chính
 7. First class: chuyển phát nhanh
 8. Fixed: cố định
 9. Flotation: khai trương
 10. Forecast: dự đoán
 11. Foreign currency: ngoại tệ
 12. Forwarding: giao nhận
 13. Freight account: phiếu cước
 14. Freight forwarder: đại lý chuyển hàng
 15. Frozen account: tài khoản phong tỏa
 16. Fund: quỹ

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là G

 1. Give credit: cấp tín dụng
 2. Globalization: toàn cầu hóa
 3. Glut: dư thừa, thừa thãi
 4. Gold: vàng
 5. Gold standard: chuẩn xác định giá trị tiền tệ
 6. Goods: hàng hoá
 7. Government: chính phủ
 8. Growth: tăng trưởng
 9. Guarantee: bảo hành

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là H

 1. Handle: xử lý, buôn bán
 2. Headline: đề mục (báo, quảng cáo)
 3. Hedge: hàng rào
 4. Hoard: tích trữ
 5. Holding company: công ty mẹ
 6. Honour: chấp nhận thanh toán
 7. Household goods: hàng hoá gia dụng
 8. Hull premium: phí bảo hiểm toàn bộ

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là I

 1. Import: nhập khẩu
 2. In effect: thực tế
 3. In figures: (tiền) bằng số
 4. In order: đúng quy định
 5. In turn: lần lượt
 6. In word: (tiền) bằng chữ
 7. Incentive: động cơ
 8. Income: doanh thu
 9. Increase: tăng lên
 10. Indebted: mắc nợ
 11. Index: chỉ số
 12. Inefficient: không hiệu quả
 13. Inequality: không cân bằng
 14. Inflation: lạm phát
 15. Inform: báo tin
 16. Information: thông tin
 17. Infrastructure: cơ sở hạ tầng
 18. Innovation: đổi mới
 19. Input: đầu vào
 20. Instalment: trả góp
 21. Insurance: bảo hiểm
 22. Insurance premium: phí bảo hiểm
 23. Interdependent: phụ thuộc lẫn nhau
 24. Interest: tiền lãi
 25. Interest rate: tỷ lệ lãi suất
 26. Interest-free: không phải trả lãi
 27. Intermediary: người trung gian
 28. Internal: nội bộ
 29. Intervention: can thiệp
 30. Investment: đầu tư
 31. Invoice: hoá đơn
 32. Inward payment: chuyển tiền đến
 33. Irrevocable credit: thư tín dụng không hủy ngang

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là J

 1. joint stock company: công ty cổ phần
 2. joint venture: công ty liên doanh

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là L

 1. Labour: lao động
 2. Land: đất đai
 3. Landing: bốc dỡ
 4. Leaflet: tờ bướm (quảng cáo)
 5. Leakage: thất thoát
 6. Letter of authority: thư ủy nhiệm
 7. Leverage: tác dụng của đòn bảy
 8. Liability: khoản nợ, trách nhiệm
 9. Limit: hạn mức
 10. Limited company: công ty trách nhiệm hữu hạn
 11. Liquidating account: tài khoản thanh toán
 12. Loan: vay
 13. Loan at call: tiền vay không kỳ hạn
 14. Loan on mortgage: cho vay cầm cố
 15. Loan on security: vay, mượn có thế chấp
 16. Local currency: nội tệ
 17. Locally: trong nước
 18. Long term credit: tín dụng dài hạn
 19. Lumpsum premium: phí bảo hiểm khoán

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là M

 1. Macro-economic: kinh tế vĩ mô
 2. Mail transfer: chuyển tiền bằng thư
 3. Make out: ký phát, viết (séc)
 4. Managerial skill: kỹ năng quản lý
 5. Mandate: tờ uỷ nhiệm
 6. Manipulate: thao tác
 7. Manufacturing: sản xuất
 8. Market: thị trường
 9. Market economy: kinh tế thị trường
 10. Medium credit: tín dụng trung hạn
 11. Memorandum: bản ghi nhớ
 12. Mercantile credit: tín dụng thương nghiệp
 13. Micro-economic: kinh tế vi mô
 14. Minimum wage: mức lương tối thiểu
 15. Mobility: tính biến đổi nhanh
 16. Mode: mốt, kiểu cách
 17. Mode of payment: phuơng thức thanh toán
 18. Moderate price: giá cả phải chăng
 19. Money: tiền tệ
 20. Monopoly: độc quyền
 21. Mortgage: cầm cố, thế nợ
 22. Multinational: đa quốc gia

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là N

 1. Naked debenture: trái khoán trần
 2. Nationalization: quốc gia hóa
 3. Negotiation: chiết khấu
 4. Network: mạng lưới
 5. Neutrality: tính chất trung lập
 6. Non-profit: phi lợi nhuận
 7. Note: nhận thấy, ghi nhận

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là O

 1. Obtain cash: rút tiền mặt
 2. Offset: bù đáp thiệt hại
 3. Oligopoly: độc quyền tập đoàn
 4. On behalf: nhân danh
 5. Open cheque: séc mở
 6. Open credit: tín dụng trơn
 7. Operating cost: chi phí hoạt động
 8. Opportunity: cơ hội
 9. Optimum: điều kiện tốt nhất
 10. Option: quyền lựa chọn
 11. Originator: người khởi đầu
 12. Outcome: kết quả
 13. Outgoing: khoản chi tiêu
 14. Output: đầu ra
 15. Outsourcing: nhập phụ kiện, phụ tùng
 16. Outstanding account: tài khoản chưa thanh toán
 17. Outward payment: chuyển tiền đi
 18. Overdraft: thấu chi
 19. Overshooting: tăng quá cao (tỷ giá hối đoái)
 20. Overspend: vượt chi

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là P

 1. Packing credit: tín dụng trả trước
 2. Pass: chấp thuận
 3. Patents: bằng sáng chế
 4. Pay: thanh toán
 5. Pay into: nộp vào
 6. Payee: người nhận
 7. Percent: phần trăm
 8. Period: thời kỳ
 9. Periodically: thường kỳ
 10. Plastic card: thẻ nhựa
 11. Plastic money: tiền nhựa (các loại thẻ ngân hàng)
 12. Population: dân số
 13. Potential: tiềm năng
 14. Poverty: nghèo nàn
 15. Prefabrication: gia công
 16. Preference: quyền ưu tiên
 17. Preference debenture: trái khoán ưu đãi
 18. Preferential duties: thuế ưu đãi
 19. Premise: cửa hàng
 20. Premium: tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù
 21. Premium for the call: tiền cược mua
 22. Premium for the put: tiền cược bán
 23. Premium on gold: bù giá vàng
 24. Present: xuất trình
 25. Price: giá cả
 26. Principal: chủ, người đứng đầu
 27. Priority: ưu tiên
 28. Private account: tài khoản cá nhân
 29. Private company: công ty riêng
 30. Privatisation: tư nhân hóa
 31. Produce: sản xuất
 32. Productivity: năng suất
 33. Profit: lợi nhuận
 34. Provide: cung cấp
 35. Public company: công ty nhà nước
 36. Purchase: mua, tậu, sắm
 37. Purchasing power: sức mua
 38. Pursue: mưu cầu

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là R

 1. Rate: tỷ lệ
 2. Rationality: hợp lý
 3. Reader: máy đọc
 4. Recession: tình trạng suy thoái
 5. Reciprocity: trao đổi lẫn nhau
 6. Reconcile: bù trừ, điều hoà
 7. Records: sổ sách
 8. Recovery: đòi lại được (nợ)
 9. Redeem: trả dần
 10. Reference: tham chiếu
 11. Reflation: phục hồi hệ thống tiền tệ
 12. Reflect: phản ánh
 13. Refund: trả lại (tiền vay)
 14. Registered debenture: trái khoán ký danh
 15. Regular payment: thanh toán thường kỳ
 16. Regulation: điều tiết
 17. Reliably: chắc chắn, đáng tin cậy
 18. Remission: miễn giảm
 19. Remittance: chuyển tiền
 20. Remitter: người chuyển tiền
 21. Rent: cho thuê
 22. Report: báo cáo
 23. Reserve: dự trữ
 24. Result: kết quả
 25. Retail: bán lẻ
 26. Retailer: người bán lẻ
 27. Return: hoàn trả
 28. Reveal: tiết lộ
 29. Revenue: thu nhập
 30. Reverse: đảo ngược
 31. Revocable credit: thư tín dụng hủy ngang
 32. Revolving credit: thư tín dụng tuần hoàn
 33. Risk: rủi ro
 34. Running account: tài khoản vãng lai

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là S

 1. Safe: an toàn
 2. Saving: tiết kiệm
 3. Scale: quy mô
 4. Seafreight: hàng chở bằng đường biển
 5. Security: bảo mật
 6. Service: dịch vụ
 7. Settle: thanh toán, quyết toán
 8. Share: cổ phần
 9. Shareholder: cổ đông
 10. Sharply: rất nhanh
 11. Shipping: giao nhận
 12. Shorthand: tốc ký
 13. Significantly: một cách đáng kể
 14. Smart card: thẻ thông minh
 15. Sole agent: đại lý độc quyền
 16. Sort code: mã chi nhánh ngân hàng
 17. Speculation: đầu cơ
 18. Stagnation: đình trệ
 19. Standing order: uỷ nhiệm chi
 20. Steeply: rất nhanh
 21. Stevedorage: phí bốc dỡ
 22. Stock: hàng tồn kho
 23. Straighforward: đơn giản, không rắc rối
 24. Subsidiary: công ty con
 25. Subsidise: phụ cấp, phụ phí
 26. Subtract: trừ
 27. Sum: tổng
 28. Supply: cung cấp
 29. Surplus: thặng dư
 30. Suspense: treo
 31. Swap: trao đổi

+) Từ vựng tiếng Anh kinh tế có chữ cái đầu là T

 1. Tax: thuế
 2. Telegraphic transfer: chuyển tiền bằng điện tín
 3. Teller: nhân viên ngân hàng
 4. Tend: có xu hướng
 5. Tonnage: cước chuyên chở
 6. Trade: thương mại
 7. Transaction: giao dịch
 8. Transfer: chuyển khoản
 9. Transform: chuyển đổi, biến đổi, thay đổi
 10. Transmissible: chuyển nhượng
 11. Transnational: xuyên quốc gia
 12. Travelling: lưu động
 13. Treasurer: thủ quỹ
 14. Turnover: doanh số, doanh thu

……………..

Và mình cũng rất tin là công cụ trực tuyến này sẽ giúp bạn nhớ được rất nhiều từ vựng tiếng anh đấy. Chúc các bạn học tập tốt với công cụ này ha 🙂

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 1 lượt đánh giá)
Bài viết cùng Serie<< 500+ từ vựng tiếng Anh về Văn phòng và Công việc
Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Administrator: Kiên Nguyễn

Có một câu nói của người Nhật mà mình rất thích đó là " Người khác làm được thì mình cũng làm được ". Chính vì thế mà hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn ! Nếu như bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp thì hãy comment phía bên dưới mỗi bài viết để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng Blog Chia Sẻ Kiến Thức nhé.

Một vài lưu ý trước khi comment :

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tất cả các comment của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 48h !
Không được sử dụng từ khóa trong ô 'Name', bạn hãy dùng tên thật hoặc Nickname của bạn !
Không dẫn link sang trang web/blog khác. Xem quy định comment tại đây. Thank All!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop