500+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Bài này thuộc phần 6 trong 12 phần của series Học từ vựng Tiếng Anh

#1. Làm thế nào để sử dụng công cụ này?

Vâng, với công cụ trực tuyến này thì bạn có thể dễ dàng học được hơn 300 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán (đây là những từ thường gặp nhất).

Công cụ trực tuyến này sẽ có 3 tab chính, bao gồm:

 1. LUYỆN TẬP: Bạn nhấn vào nút này để học từ vựng, nhấn vào mũi tên sang trái sang phải. Nếu bạn thấy thích từ vựng nào thì nhấn vào dấu sao (bookmark) để lưu. Nhấn mũi tên sang phải lần 1 sẽ xuất hiện Từ vựng cần học, nhấn mũi tên lần 2 sẽ hiển thị nghĩa của từ đó.
 2. CÁC TỪ VỰNG ĐÃ LƯU: Những từ vựng đã lưu sẽ được hiển thị trong này.
 3. DANH SÁCH TỪ VỪNG: Tại đây sẽ lưu trữ toàn bộ các từ vựng hiện có trong kho lưu trữ, có tổng cộng hơn 500 từ vựng (ngành Kế Toán và Kiểm Toán) được phân loại theo ký tự đầu (A, B, C….).#2. Chia sẻ kinh nghiệm học từ vựng tiếng anh ngành Kế toán, Kiểm toán

+) Đối với điện thoại

Bạn nhấn giữ để bôi đen từ cần dịch => chọn Dịch để dịch hoặc nghe cách phát âm.

hoc-tu-vung-tieng-anh-hieu-qua

+) Đối với máy tính

Chia sẻ thêm với các bạn một thủ thuật giúp bạn học Tiếng Anh hiệu quả hơn thông qua công cụ này đó là:

Bạn hãy cài thêm tiện ích mở rộng Google Dịch và Google Dictionary  hoặc là bất cứ tiện ích nào có tính năng tương tự.

Nếu bạn muốn xem chi tiết các bước cài đặt và thiết lập thì xem trong bài viết này ha !

Bạn có thể quan sát hình bên dưới, nếu bạn muốn nghe cách phát âm chuẩn thì bạn hãy click đúp chuột vào từ mà bạn muốn nghe => rồi nghe cách mà Google phát âm.

Còn muốn dịch thì nhấn vào icon của nút Google Dịch, nhưng phần dịch thì công cụ đã có sẵn rồi nên các bạn không cần quan tâm đến nữa.

hoc-tu-vung-tieng-anh-nganh-cong-nghe-thong-tin

Việc nắm bắt được các từ vựng tiếng anh trong ngành Kế Toán, Kiểm Toán sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình làm việc với máy tính và công việc chuyên môn của bạn.

#3. Tổng hợp các từ vựng tiếng anh Kế toán, Kiểm toán

Ví dụ khi bạn bấm vào nút DANH SÁCH CÁC TỪ VỰNG HIỆN CÓ, chọn ký tự đầu là A thì sẽ có kết quả như sau:

Như các bạn có thể thấy, toàn bộ các từ vựng có ký tự đầu là A sẽ được lọc ra. Các ký tự dầu là B, C, D... cũng tương tự như vậy.

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là A

 1. Account holder: chủ tài khoản
 2. Account type: loại tài khoản
 3. Accounting entry: bút toán
 4. Accrual accounting: kế toán lũy kế
 5. Accrual basis accounting: kế toán cơ sở dồn tích
 6. Accrue: tích lũy
 7. Accrued expenses: chi phí phải trả
 8. Accumulate: lũy kế
 9. Accurate: chính xác
 10. Achieve: đạt được
 11. Acquire: thâu tóm
 12. Additional: bổ sung
 13. Additional bond: phụ trội trái phiếu
 14. Adhere to: tuân theo
 15. Administrative cost: chi phí quản lý
 16. Advance: tạm ứng, trả trước
 17. Allocate: phân bổ
 18. Amend: sửa đổi
 19. Amortization: khấu hao
 20. Annual financial statement: báo cáo tài chính năm
 21. Anticipate: dự phòng
 22. Architectonic model: vật kiến trúc
 23. Arising from: phát sinh từ
 24. Arrear: nợ
 25. Assets: tài sản
 26. Assets liquidation: thanh lý tài sản
 27. Attributable to: liên quan đến
 28. Audit: kiểm toán
 29. Auditor: kiểm toán viên
 30. Authorise: cấp phép
 31. Authorization: ủy quyền
 32. Awaiting resolution: chờ xử lý

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là B

 1. Backdoor: cửa sau
 2. Bad debt: nợ khó đòi
 3. Bad receivables: phải thu khó đòi
 4. Balance depreciation: thâm hụt cán cân
 5. Balance sheet: bảng cân đối kế toán
 6. Bank card: thẻ ngân hàng
 7. Banker: nhân viên ngân hàng
 8. Bankrupt: vỡ nợ, phá sản
 9. Bearer: người cầm (séc)
 10. Bearer cheque: séc vô danh
 11. Benchmark: điểm chuẩn
 12. Beneficiary: người thụ hưởng
 13. Billable: có thể thanh toán
 14. Billing cost: chi phí hoá đơn
 15. Bond: trái phiếu
 16. Bond discount: chiết khấu trái phiếu
 17. Bond face value: mệnh giá trái phiếu
 18. Bonus fund: quỹ khen thưởng
 19. Bookkeeper: người lập báo cáo
 20. Boom: bùng nổ
 21. Borrow: vay
 22. Bracket: dấu ngoặc
 23. Breach: vi phạm
 24. Break: phạm, vi phạm
 25. Breakeven point: điểm hoà vốn
 26. Broker: người môi giới
 27. Budget: ngân sách
 28. Budget resource: nguồn kinh phí sự nghiệp
 29. Budgeting: lập ngân sách
 30. Building: nhà cửa
 31. Burden: gánh nặng
 32. Business income tax: thuế thu nhập doanh nghiệp

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là C

 1. Capital: nguồn vốn
 2. Capital construction: xây dựng cơ bản
 3. Capital expenditure: các khoản chi tiêu lớn
 4. Capital gains tax: thuế tăng vốn
 5. Cardholder: chủ thẻ
 6. Cash: tiền mặt
 7. Cash at bank: tiền gửi ngân hàng
 8. Cash card: thẻ rút tiền mặt
 9. Cash flow: dòng tiền
 10. Cash in hand: tiền mặt tại quỹ
 11. Cash in transit: tiền đang chuyển
 12. Cashier: thu ngân
 13. Cashpoint: điểm rút tiền mặt
 14. Charge card: thẻ thanh toán
 15. Charge: lệ phí
 16. Check and take over: nghiệm thu
 17. Check-out till: quầy tính tiền
 18. Cheque card: thẻ séc
 19. Cheque clearing: thanh toán séc
 20. Circulation: lưu thông
 21. Classify: phân loại
 22. Clear: thanh toán bù trừ
 23. Clearing bank: ngân hàng thanh toán bù trừ
 24. Clearing house: trung tâm thanh toán bù trừ
 25. Code of conduct: quy tắc ứng xử
 26. Codeword: ký hiệu (mật)
 27. Collateral: ký cược
 28. Collect: thu hồi (nợ)
 29. Commission: tiền hoa hồng
 30. Commodity: hàng hóa
 31. Compensation: đền bù
 32. Compliance: tuân thủ
 33. Concession license: giấy phép nhượng quyền
 34. Confidentiality: bảo mật, nhạy cảm
 35. Consignment: ký gửi
 36. Construction: xây dựng
 37. Construction contract: hợp đồng xây dựng
 38. Construction in progress: xây dựng cơ bản dở dang
 39. Consumer: người tiêu thụ
 40. Consumption tax: thuế tiêu dùng
 41. Contrast: tương phản
 42. Corporation tax: thuế doanh nghiệp
 43. Correspondent: ngân hàng có quan hệ đại lý
 44. Cost: phí
 45. Cost accounting: phí tổn
 46. Cost for purchase: chi phí thu mua hàng hóa
 47. Cost for work: chi phí sản xuất, kinh doanh
 48. Cost of goods sold: giá vốn bán hàng
 49. Cost reduction: giảm chi phí
 50. Costs incurred: chi phí phát sinh
 51. Cottage industry: tiểu thủ công nghiệp
 52. Counter: quầy
 53. Counterfoil: cuống (séc)
 54. Cover: che đậy
 55. Credit account: tài khoản tín dụng, ghi có
 56. Credit limit: hạn mức tín dụng
 57. Creditor: người ghi có (bán hàng)
 58. Credit: tín dụng
 59. Cross-check: kiểm tra chéo
 60. Crossed cheque: séc thanh toán bằng chuyển khoản
 61. Current account: tài khoản vãng lai
 62. Current assets: tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 63. Cutoff: cắt giảm

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là D

 1. Debit: ghi nợ
 2. Debit account: tài khoản ghi nợ
 3. Debit balance: số dư nợ
 4. Debt: khoản nợ
 5. Debtor: con nợ
 6. Decentralize: phân quyền
 7. Declare: khai báo
 8. Decode: giải mã
 9. Deduct: trừ đi, khấu đi
 10. Default: mặc định
 11. Defer: trì hoãn
 12. Deferred expense: chi phí chờ kết chuyển
 13. Deferred revenue: người mua trả tiền trước
 14. Defraud: ăn gian
 15. Deposit money: tiền gửi
 16. Depreciation: hao mòn
 17. Designated: được chỉ định
 18. Determining business result: xác định kết quả kinh doanh
 19. Devaluation of sale: giảm giá bán hàng
 20. Devaluation of stock: giảm giá hàng tồn kho
 21. Difference: chênh lệch
 22. Direct: trực tiếp
 23. Direct debit: ghi nợ trực tiếp
 24. Dispense: phân phát, ban
 25. Dispenser: máy rút tiền tự động
 26. Dispute: tranh chấp
 27. Divide: chia
 28. Dividend: chia cổ tức
 29. Documentary credit: tín dụng thư
 30. Domestic: trong nước
 31. Double entry bookkeeping: kế toán kép
 32. Double taxation: đánh thuế gấp đôi
 33. Downsize: giảm kích cỡ
 34. Draft: hối phiếu
 35. Draw: rút
 36. Drawee: ngân hàng của người ký phát
 37. Drawer: người ký phát
 38. Due: đến hạn
 39. Due to date: ngày đến hạn
 40. Duplication: sao chép
 41. Dynamic budget: ngân sách động

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là E

 1. Efficiency: hiệu quả
 2. Eliminate: loại bỏ
 3. Employee: người lao động
 4. Employees cost: chi phí nhân viên
 5. Encode: mã hoá
 6. Endorse: chứng thực
 7. Ensure: đảm bảo
 8. Entity: thực thể
 9. Entry: bút toán
 10. Equipment: thiết bị
 11. Equity: vốn cổ phần
 12. Escrow: ký quỹ
 13. Estimate: dự toán
 14. Evaluation of business result: xác định kết quả kinh doanh
 15. Exceed: vượt trội
 16. Excess amount: tiền thừa
 17. Exchange bill: kỳ phiếu
 18. Exchange rate difference: chênh lệch tỷ giá
 19. Exemption: miễn
 20. Expenditure: chi phí
 21. Expense: chi trả
 22. Expense mandate: ủy nhiệm chi
 23. Expiry date: ngày hết hạn
 24. Export duty: thuế xuất khẩu
 25. External: bên ngoài
 26. Extraordinary: bất thường
 27. Extraordinary expenses: chi phí bất thường
 28. Extraordinary income: thu nhập bất thường
 29. Extraordinary profit: lợi nhuận bất thường

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là F

 1. Facility: phương tiện
 2. Fair: hợp lý
 3. Feasibility: tính khả thi
 4. Fee: phí
 5. Figures in: đơn vị tính
 6. File: nộp
 7. Finance leasing: thuê tài chính
 8. Financial: tài chính
 9. Financial activities expenses: chi phí tài chính
 10. Financial activities income: doanh thu hoạt động tài chính
 11. Financial ratio: chỉ số tài chính
 12. Financial reserve funds: quỹ dự phòng tài chính
 13. Finished goods: thành phẩm
 14. Finished product: sản phẩm
 15. Fiscal year: năm tài chính
 16. Fixed asset: tài sản cố định
 17. Fixed asset costs: nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 18. Fluctuation: biến động
 19. Forecast: dự báo
 20. Foreign currency: ngoại tệ
 21. Foreign exchange differences: chênh lệch tỷ giá hối đoái
 22. Forensic accounting: kế toán pháp y
 23. Free banking: không tính phí dịch vụ ngân hàng
 24. Freeze: đóng băng
 25. Fund: quỹ

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là G

 1. General operation cost: chi phí sản xuất chung
 2. Generate: tạo ra
 3. Give credit: cấp tín dụng
 4. Go over: đi qua
 5. Gold: vàng bạc
 6. Goods: hàng hoá
 7. Goods in transit: hàng gửi
 8. Goods purchases: mua hàng hóa
 9. Goods sale: doanh thu bán hàng hóa
 10. Gross profit: lợi nhuận tổng
 11. Gross revenue: doanh thu tổng

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là H

 1. Health insurance: bảo hiểm y tế
 2. Holding: giữ
 3. Home banking: dịch vụ ngân hàng tại nhà
 4. Honour: chấp nhận thanh toán

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là I

 1. Import duty: thuế nhập khẩu
 2. Imported goods: hàng nhập khẩu
 3. In effect: thực tế
 4. In excess of: vượt quá
 5. In figures: (tiền) bằng số
 6. In order: đúng quy định
 7. In process: dở dang
 8. In transit: đang đi trên đường
 9. In word: (tiền) bằng chữ
 10. In-depth: chiều sâu
 11. Incentives: ưu đãi
 12. Income: thu nhập
 13. Income statement: báo cáo thu nhập
 14. Income tax: thuế thu nhập
 15. Incorrect: sai
 16. Incur: thiệt hại, phát sinh
 17. Index fund: quỹ chỉ số
 18. Indicate: biểu thị
 19. Inefficient: không hiệu quả
 20. Inform: báo tin
 21. Instant cash transfer: chuyển tiền ngay tức thời
 22. Instrument: công cụ, thiết bị
 23. Insurance: bảo hiểm
 24. Intangible: vô hình
 25. Intangible asset: tài sản vô hình
 26. Intangible fixed assets: tài sản cố định vô hình
 27. Integrate: tích hợp
 28. Intellectual property: sở hữu trí tuệ
 29. Intercompany payable: phải trả nội bộ
 30. Interest rate: lãi suất
 31. Interest-free: không phải trả lãi
 32. Intermediary: người làm trung gian
 33. Internal: bên trong
 34. Internal gross sales: doanh thu bán hàng nội bộ
 35. Internal receivables: phải thu nội bộ
 36. Intra-company payables: phải trả các đơn vị nội bộ
 37. Inventory: hàng tồn kho
 38. Investment: đầu tư
 39. Invoice: hóa đơn
 40. Inward payment: chuyển tiền đến
 41. Irregularities: bất thường
 42. Issued bond: trái phiếu phát hành
 43. Itemization: liệt kê
 44. Itemize: mở tiểu khoản

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là L

 1. Labor cost: chi phí nhân công
 2. Land & housing tax: thuế nhà đất
 3. Land rental charges: tiền thuê đất
 4. Land using right: quyền sử dụng đất
 5. Leased fixed assets: tài sản cố định thuê tài chính
 6. Ledger control: kiểm soát sổ cái
 7. Ledgers: sổ cái
 8. Letter of authority: thư uỷ nhiệm
 9. Levy: lệ phí
 10. Liability: nợ, trách nhiệm pháp lý
 11. License: giấy phép
 12. Limit: hạn mức
 13. Liquidate: thanh lý
 14. Loan: vay
 15. Local currency: nội tệ
 16. Long term trees: cây lâu năm
 17. Long-term: dài hạn
 18. Loophole: lỗ hổng

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là M

 1. Machine: máy móc
 2. Mail transfer: chuyển tiền bằng thư
 3. Maintain: duy trì, bảo quản
 4. Major repair: sửa chữa lớn
 5. Make available: chuẩn bị sẵn
 6. Make out: ký phát, viết (séc)
 7. Make payment: ra lệnh chi trả
 8. Management accounting: kế toán quản trị
 9. Mandate: tờ uỷ nhiệm
 10. Manipulate: thao tác
 11. Margin of safety: mức an toàn
 12. Marginal cost: chi phí cận biên
 13. Matching principle: nguyên tắc phù hợp
 14. Material: vật liệu
 15. Material cost: chi phí vật liệu
 16. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho
 17. Merge: hợp nhất
 18. Metal: kim khí quý
 19. Mini-statement: tờ sao kê rút gọn
 20. Minimize: giảm thiểu
 21. Mortage: cầm cố
 22. Mortgage: nợ thuế chấp
 23. Multiply: nhân

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là N

 1. Natural resource: tài nguyên
 2. Net earnings: thu nhập ròng
 3. Net profit: lợi nhuận thuần
 4. Net revenue: doanh thu thuần
 5. Net-book value: giá trị sổ sách
 6. No: mã số
 7. Nominal code: mã danh nghĩa
 8. Non-business expenditures: chi sự nghiệp
 9. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng thẻ
 10. Non-current assets: tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 11. Non-inventory asset: tài sản không phải là hàng tồn kho
 12. Non-profit: phi lợi nhuận

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là O

 1. Obliged to: nghĩa vụ
 2. Obtain cash: rút tiền mặt
 3. Omit: bỏ sót
 4. On behalf: nhân danh
 5. Open cheque: séc mở
 6. Operating cost: chi phí hoạt động
 7. Operating lease assets: tài sản thuê ngoài
 8. Operating profit: lợi nhuận từ hoạt động sxkd
 9. Opportunity costs: chi phí cơ hội
 10. Out going: khoản chi tiêu
 11. Outcome: kết quả
 12. Outside purchasing: mua ngoài
 13. Outsource: thuê ngoài
 14. Outstanding: nổi bật
 15. Outward payment: chuyển tiền đi
 16. Overall: tổng thể
 17. Overdraft: thấu chi
 18. Overheads: chi phí chung
 19. Oversee: giám sát
 20. Oversight: giám sát
 21. Overspend: vượt chi tiêu
 22. Overtime: tăng ca
 23. Owner equity: nguồn vốn chủ sở hữu

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là P

 1. Packing cost: chi phí bao bì
 2. Paid-in capital: vốn đầu tư của chủ sở hữu
 3. Pass: chấp nhận, chuyển qua
 4. Pay into: nộp vào
 5. Payables: các khoản phải nộp
 6. Payables to employees: phải trả công nhân viên
 7. Payee: người được thanh toán
 8. Payer: người ký phát, người trả
 9. Payroll clerk: nhân viên biên chế
 10. Period: giai đoạn
 11. Periodically: thường kỳ
 12. Personal income: thu nhập cá nhân
 13. Place of cash: nơi dùng tiền mặt
 14. Plastic card: thẻ nhựa
 15. Plastic money: tiền nhựa (thẻ ngân hàng)
 16. Portfolio: danh mục đầu tư
 17. Precious stone: đá quý
 18. Premise: cửa hàng
 19. Prepaid: trả trước
 20. Prepaid expenses: chi phí trả trước
 21. Previous year: năm trước
 22. Prior: trước
 23. Privatization: cổ phần hoá
 24. Production cost: giá thành sản xuất
 25. Production tool: dụng cụ sản xuất
 26. Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế
 27. Profit tax: thuế thu nhập
 28. Progress payment: thanh toán theo tiến độ
 29. Progressive tax: thuế lũy tiến
 30. Project: dự án
 31. Proof of identity: bằng chứng nhận diện
 32. Provision: dự phòng
 33. Provision cost: chi phí dự phòng
 34. Provisions fund: quỹ dự phòng
 35. Public company: công ty đại chúng
 36. Purchase: mua hàng
 37. Purchase rate: giá mua hàng hóa

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là R

 1. Range of: phạm vi
 2. Raw material: nguyên vật liệu
 3. Reader: máy đọc
 4. Real estate: hàng hoá bất động sản
 5. Reallocation: phân bổ lại
 6. Recapitulate: tóm lại, tóm tắt lại
 7. Receipt: biên lai
 8. Receivables: các khoản phải thu
 9. Reconciliation: đối chiếu
 10. Record: ghi lại
 11. Records: sổ sách
 12. Recovery: đòi lại được (nợ)
 13. Reference: tham chiếu
 14. Refund: trả lại (tiền vay)
 15. Regressive tax: thuế thu hồi
 16. Regular payment: thanh toán thường kỳ
 17. Regulation: quy định
 18. Reimbursement: hoàn trả
 19. Relative: quan hệ
 20. Reliably: chắc chắn, đáng tin cậy
 21. Remission: miễn giảm
 22. Remit: chuyển
 23. Remittance: chuyển tiền
 24. Remitter: người chuyển tiền
 25. Remote banking: dịch vụ ngân hàng từ xa
 26. Require: yêu cầu
 27. Requisite: bắt buộc
 28. Reserve fund: quỹ dự trữ
 29. Retail: bán lẻ
 30. Retailer: người bán lẻ
 31. Retain: giữ lại
 32. Retained earnings: lợi nhuận chưa phân phối
 33. Return on investment: lợi tức đầu tư
 34. Reveal: tiết lộ
 35. Revenue: doanh thu
 36. Revenue deductions: các khoản giảm trừ
 37. Reverse: ngược lại
 38. Risk: rủi ro

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là S

 1. Salary: lương
 2. Sale discount: chiết khấu thương mại
 3. Sale returns: hàng bán bị trả lại
 4. Sales expenses: chi phí bán hàng
 5. Sales ledger clerk: nhân viên bán hàng
 6. Sales rebates: giảm giá bán hàng
 7. Sales returns: hàng bán bị trả lại
 8. Securities investment: đầu tư chứng khoán
 9. Security courier services: dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 10. Selling expenses: chi phí bán hàng
 11. Services: dịch vụ
 12. Services sale: doanh thu cung cấp dịch vụ
 13. Settle: thanh toán
 14. Severance allowances: trợ cấp mất việc làm
 15. Shareholder: cổ đông
 16. Shareholder equity: vốn chủ sở hữu
 17. Short term: ngắn hạn
 18. Shortage of assets: tài sản thiếu
 19. Slump: sụt giảm
 20. Smart card: thẻ thông minh
 21. Social insurance: bảo hiểm xã hội
 22. Software: phần mềm máy tính
 23. Sole proprietorship: sở hữu duy nhất
 24. Sole-trader: người kinh doanh duy nhất
 25. Sort code: mã chi nhánh ngân hàng
 26. Sort of card: loại thẻ
 27. Special consumption: tiêu thụ đặc biệt
 28. Split: phân chia
 29. Standing order: uỷ nhiệm chi
 30. State budget: ngân sách nhà nước
 31. Statement: sao kê (tài khoản)
 32. Stationery cost: chi phí đồ dùng văn phòng
 33. Statistical sampling: lấy mẫu thống kê
 34. Statutory: luật định
 35. Stock: cổ phiếu
 36. Stock funds: cổ phiếu quỹ
 37. Stockholders’ equity: nguồn vốn kinh doanh
 38. Stocks: cổ phiếu
 39. Straight line depreciation: khấu hao đường thẳng
 40. Sub-unit: đơn vị trực thuộc
 41. Subsidiaries: công ty con
 42. Subsidization sale: doanh thu trợ cấp, trợ giá
 43. Subsidy: phụ cấp, phụ phí
 44. Subtract: trừ
 45. Successive: kế tiếp
 46. Supplier: nhà cung cấp
 47. Surplus: dư thừa

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là A

 1. Takeover: tiếp nhận
 2. Tangible: hữu hình
 3. Tangible fixed assets: tài sản cố định hữu hình
 4. Tariff: thuế quan
 5. Tax: thuế
 6. Tax accounting: kế toán thuế
 7. Tax advisor: tư vấn thuế
 8. Tax break: giảm thuế
 9. Tax code: mã số thuế
 10. Tax credit: tín dụng thuế
 11. Tax reduction: giảm thuế
 12. Tax suspension: bảo thuế
 13. Taxable earnings: thu nhập chịu thuế
 14. Taxable income: thu nhập chịu thuế
 15. Taxes and payable: thuế và các khoản phải nộp
 16. Telegraphic transfer: chuyển tiền bằng điện tín
 17. Term: kỳ hạn
 18. Terminal: máy tính trạm
 19. Third party: bên thứ ba
 20. Tied to: bị ràng buộc với
 21. Time deposits: tiền gửi có kỳ hạn
 22. Tool: dụng cụ
 23. Tool cost: chi phí dụng cụ, đồ dùng
 24. Tools for management: dụng cụ quản lý
 25. Top rate: lãi suất cao nhất
 26. Total assets: tổng cộng tài sản
 27. Trace: truy tìm, tra soát
 28. Trade creditors: phải trả cho người bán
 29. Trade union: công đoàn
 30. Trademark: nhãn hiệu hàng hoá
 31. Transaction: giao dịch
 32. Transfer: chuyển
 33. Transmit: truyền
 34. Transmit instrument: truyền dẫn
 35. Transparency: minh bạch
 36. Transportation: phương tiện vận tải
 37. Treasury bill: tín phiếu
 38. Treasury stock: cổ phiếu quỹ
 39. Trend: khuynh hướng

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là U

 1. Uncollectable: không thu hồi được
 2. Underlying: cơ bản
 3. Undistributed earnings: lợi nhuận chưa phân phối
 4. Unrealized turnover: doanh thu chưa thực hiện
 5. Upward limit: mức cho phép cao nhất

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là V

 1. Validity: hiệu lực
 2. Value added tax: thuế giá trị gia tăng
 3. Variance: phương sai
 4. Vat deducted: thuế gtgt được khấu trừ
 5. Vat output: thuế gtgt đầu ra
 6. Verify: kiểm chứng
 7. Voucher: biên lai, chứng từ

+) Từ vựng tiếng Anh ngành Kế Toán, Kiểm Toán có chữ cái đầu là W

 1. Wages: tiền lương
 2. Warehouse: kho
 3. Warranty cost: chi phí bảo hành
 4. Welfare fund: quỹ phúc lợi
 5. Went bust: phá sản
 6. Wholesale: bán sỉ
 7. Withdraw: rút tiền
 8. Withhold: giữ lại
 9. Work in progress: sản xuất kinh doanh dở dang
 10. Working capital: vốn kinh doanh
 11. Written off: đã xử lý

Và mình cũng rất tin là công cụ trực tuyến này sẽ giúp bạn nhớ được rất nhiều từ vựng tiếng anh đấy. Chúc các bạn học tập tốt với công cụ này ha 🙂

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 1 lượt đánh giá)
Bài viết cùng Serie<< Học 400+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y dược {online}Học 600 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí {online} >>
Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Administrator: Kiên Nguyễn

Có một câu nói của người Nhật mà mình rất thích đó là " Người khác làm được thì mình cũng làm được ". Chính vì thế mà hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn ! Nếu như bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp thì hãy comment phía bên dưới mỗi bài viết để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng Blog Chia Sẻ Kiến Thức nhé.

Một vài lưu ý trước khi comment :

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tất cả các comment của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 48h !
Không được sử dụng từ khóa trong ô 'Name', bạn hãy dùng tên thật hoặc Nickname của bạn !
Không dẫn link sang trang web/blog khác. Xem quy định comment tại đây. Thank All!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop