CHỦ ĐỀ: học excel 2007

July, 2017

January, 2015

  • 18 January

    Phần 2: Ribbon hay còn gọi là thanh thực đơn

    1/ Ribbon là gì? Excel 2007 thay đổi toàn diện về giao diện so với phiên bản 2003. Thanh thực đơn chứa các cụm lệnh dễ dàng truy cập được trình bày ngay trên màn hình gọi là Ribbon. Có các nhóm Ribbon chính như: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Reviews, View, Developer, Add-Ins. Lưu ý: Khi bạn trỏ chuột vào nút …

  • 18 January

    Phần 1: Làm quen với Excel 2007 .. 2016 (Workbook, Ribbon)

    Excel là gì? Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạy chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện: Tính toán đại số, phân tích dữ liệu. Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách. Truy cập …

Secured By miniOrange