Cách tính ma trận trên máy tính Casio fx 580 VNX

Làm thế nào để tính ma trận trên máy tính Casio fx 580 VNX?

Tính năng Matrix của máy tính Casio fx 580 VNX cho phép chúng ta gán tối đa 4 ma trận vào 4 biến nhớ ma trận, rồi thực hiện các thao tác (phép tính) với các biến nhớ ma trận vừa gán.

Các thao tác (phép tính) ma trận được hỗ trợ là cộng, nhân, ma trận nghịch đảo, ma trận bình phương / lập phương, định thức, ma trận đơn vị, chuyển vị, …

#1. Hướng dẫn tính toán ma trận trên Casio fx 580 VN X

Đọc thêm:

Bây giờ bạn hãy lần lượt gán $A=\left[\begin{matrix}2&4\\7&5\end{matrix}\right]$ và $B=\left[\begin{matrix}2&9\\4&0\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatA và MatB rồi thực hiện theo các yêu cầu bên dưới:

a) Tính A+B

b) Tìm ma trận nghịch đảo của A

c) Tính ma trận bình phương, ma trận lập phương của A

d) Tính định thức của A

e) Tìm ma trận đơn vị $I_2$

f) Tìm ma trận chuyển vị của A

Bước 1. Mở môi trường tính toán ma trận trên máy tính Casio Fx 580VNX

Bạn nhấn phím MENU => chọn Matrix => nhấn phím => nhấn phím AC

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (2) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (3) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Bước 2. Gán $A=\left[\begin{matrix}2&4\\7&5\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatA

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 => nhấn phím 1 => nhấn phím 2 => nhấn phím 2

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (6) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (7) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (8)

Nhập 2 => nhấn phím  => nhập 4 => nhấn phím  => nhập 7 => nhấn phím  => nhập 5 => nhấn phím

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (10)

Nhấn phím AC

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Bước 3. Gán $B=\left[\begin{matrix}2&9\\4&0\end{matrix}\right]$ vào biến nhớ ma trận MatB

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 => nhấn phím 2 => nhấn phím 2 => nhấn phím 2

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (5) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (6)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (11) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (12) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (13)

Nhập 2 => nhấn phím  => nhập 9 => nhấn phím  => nhập 4 => nhấn phím  => nhập 0 => nhấn phím

Casio FX 580 VNX
[Mua trên Shopee] [Mua trên Tiki]
CASIO FX 880 BTG
[Mua trên Shopee] [Mua trên Lazada]

Nhấn phím AC

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (4)

Chú ý: Ma trận cấp 4 x 4 là cấp cao nhất mà máy tính fx 580 VN X hỗ trợ.

1.1. Tính A+B

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 2. Nhấn phím +

Bước 3. Nhấn phím OPTN => nhấn phím để chọn MatB

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (18)

Bước 4. Nhấn phím =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (19)

Vậy $A+B=\left[\begin{matrix}4&13\\11&5\end{matrix}\right]$

Chú ý:

  • Casio fx 580VNX sẽ tự động gán ma trận vừa tính được vào biến nhớ MatAns.
  • Biến nhớ MatAns có chức năng tương tự như bộ nhớ trả lời Ans.

1.2. Tìm ma trận nghịch đảo của A

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 2. Nhấn phím

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (21)

Bước 3. Nhấn phím =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (22)

Vậy $A^{-1}=\left[\begin{matrix}-\frac{5}{18}&\frac{2}{9}\\\frac{7}{18}&-\frac{1}{9}\end{matrix}\right]$

Chú ý:
Casio fx 580 VN X không hỗ trợ việc nhấn phím  rồi nhập -1 để thay cho phím

1.3. Tìm ma trận bình phương và lập phương của A

Bước 1.

Bước 1.1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 1.2. Nhấn phím  để tìm ma trận bình phương

Bước 1.3. Nhấn phím =

Vậy $A^2=\left[\begin{matrix}32&28\\49&53\end{matrix}\right]$

Chú ý:
Casio fx 580 VN X không hỗ trợ việc nhấn phím  rồi nhập 2 để thay cho việc phím

Bước 2.

Bước 2.1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (16)

Bước 2.2. Nhấn phím SHIFT => nhấn phím  để tìm ma trận lập phương

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (27)

Bước 2.3. Nhấn phím =

Vậy $A^3=\left[\begin{matrix}260&268\\469&461\end{matrix}\right]$

Chú ý:
Casio fx 580 VN X không hỗ trợ việc nhấn phím  rồi nhập 3 để thay cho việc nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím

1.4. Tính định thức của A

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 2 để chọn Determinant

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (30)

Bước 2. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)

Bước 3. Nhấn phím =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (33)

Vậy định thức của A là -18

1.5. Tìm ma trận đơn vị $I_2$

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 4 để chọn lệnh Identity

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (30)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (35)

Bước 2. Nhập 2

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (36)

Bước 3. Nhấn phím =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (37)

Vậy ma trận đơn vị $I_2$ là $\left[\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right]$

1.6. Tìm ma trận chuyển vị của ma trận A

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 3 để chọn Transposition

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (30)

Bước 2. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (15)cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (38) cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (39)

Bước 3. Nhấn phím =

cach-tinh-toan-ma-tran-bang-may-tinh-casio-fx-580-vnx (40)

Vậy ma trận chuyển vị của A là $\left[\begin{matrix}2&7\\4&5\end{matrix}\right]$

#2. Video hướng dẫn tính ma trận bằng Casio Fx 580 VNX

#3. Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn rất chi tiết cho bạn cách tính ma trận trên máy tính Casio fx 580 VNX rồi nhé.

Với việc sử dụng thành thạo tính năng Matrix của máy tính fx 580 VN X và kết hợp với các công thức thích hợp chúng ta còn có thể giải nhanh một số bài toán như:

  • Tính diện tích tam giác khi biết tọa độ ba đỉnh.
  • Tính diện tích hình bình hành khi biết tọa độ ba đỉnh.
  • Tính thể tích tứ diện khi biết tọa độ bốn đỉnh.
  • Tính thể tích hình hộp khi biết tọa độ bốn đỉnh.
  • Tính khoảng từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian.
  • Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

Okay, hi vọng là bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết đạt: 5/5 sao - (Có 1 lượt đánh giá)
Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !

Administrator: Kiên Nguyễn

Có một câu nói của người Nhật mà mình rất thích đó là " Người khác làm được thì mình cũng làm được ". Chính vì thế mà hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn ! Nếu như bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp thì hãy comment phía bên dưới mỗi bài viết để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng Blog Chia Sẻ Kiến Thức nhé.

Một vài lưu ý trước khi comment :

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tất cả các comment của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 48h !
Không được sử dụng từ khóa trong ô 'Name', bạn hãy dùng tên thật hoặc Nickname của bạn !
Không dẫn link sang trang web/blog khác. Xem quy định comment tại đây. Thank All!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop