CÁC BÀI VIẾT TRONG CHUYÊN MỤC: Thị trường Chứng Khoán

{Chứng Khoán F0} Khối lượng (Volume) trong Chứng Khoán là gì?

volume-trong-chung-khoan

#1. Volume giao dịch là gì? Volume trong chứng khoán là khối lượng giao dịch tại một thời điểm (giờ, phút, ngày, tháng…) của cổ phiếu ấy với một mức giá cụ thể. Hiểu đơn giản thì Volume là số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, nó thể hiện mức đó quan tâm …

Xem tiếp...
Shop